Internationell vädjan om att fördöma antikommunism inom EU

Kommunist- och arbetarpartierna fördömer den antikommunistiska hets som har skapats av Estlands ordförandeskap i EU.

Kommunist- och arbetarpartierna världen över publicerade den 25 augusti ett uttalande om den antikommunistiska cirkus som har skapats av EU:s estländska ordförandeskap. Det meddelades också att fler underskrifter till uttalandet välkomnas.

Uttalandets fulla text löd enligt följande:

Kommunist- och arbetarpartierna fördömer den antikommunistiska cirkus som det estländska ordförandeskapet i EU har givit upphov till inom ramen för den så kallade ”Europeiska minnesdagen för de totalitära regimernas offer”. Detta är en minnesdag som EU de senaste åren har försökt instifta på den 23 augusti.

Målsättningen med det antikommunistiska mötet var att baktala socialismen och dess unika landvinningar för arbetarna, att förfalska historien samt det ohistoriska och oacceptabela likställandet av kommunismen med fascismens monster och dess illdåd. Den provokativa identifieringen mellan kommunism och fascism innebär ett frikännande av fascismen och av det exploaterande kapitalistiska systemet som gav liv till den och närde den. Det är av denna anledning kommunister blir förföljda och fördömda och kommunistpartier förbjuds i ett antal EU-länder, samtidigt som nazistiska kollaboratörer och deras politiska ättlingar hedras och tilldelas pensioner.

Arbetarna och folken kan nu dra slutsatsen att antikommunismens upptrappning signalerar en intensifiering av folkfientliga åtgärder och inskränkning av arbetarnas rättigheter samt utbrott av nya imperialistiska krig.

Sanningen kommer att skina igenom. 100 år efter den stora socialistiska Oktoberrevolutionen kan det socialistiska systemets överlägsenhet inte längre döljas, trots att det har smutskastats med tonvis av lera. Folken kommer genom sin kamp att hitta vägen till ett samhälle där rikedomen tillfaller dem som producerar den, vägen till socialismen och kommunismen.

Hittills har dessa partiet undertecknat uttalandet (engelska):
Communist Party of Albania
Algerian Party for Democracy and Socialism (PADS)
Communist Party of Australia
Party of Labour of Austria
Communist Party of Azerbaidjan
Communist Party of Bangladesh
Brazilian Communist Party
Communist Party of Brazil
Communist Party of Britain
Colombian Communist Party
Socialist Workers Party of Croatia
AKEL, Cyprus
Communist Party of Bohemia & Moravia
Communist Party of Denmark
Communist Party in Denmark
Communist Party of Estonia
Communist Party of Finland
German Communist Party
Unified Communist Party of Georgia
Communist Party of Greece
Hungarian Workers’ Party
Communist Party of India
Communist Party of India (Marxist)
Tudeh Party of Iran
Communist Party of Ireland
Workers Party of Ireland
Communist Party of Israel
Communist Party (Italy)
Socialist Movement of Kazakhstan
Socialist Party of Latvia
Communist Party of Luxembourg
Communist Party of Malta
Communist Party of Mexico
Popular Socialist Party of Mexico
Communist Party of Norway
New Communist Party of the Netherlands
Palestinian Communist Party
Paraguayan Communist Party
Peruan Communist Party
Philippine Communist Party (PKP-1930)
Communist Party of Poland
Socialist Party of Romania
Communist Party of the Russian Federation
Union of Communist Parties – Communist Party of the Soviet Union
Communist Party of Soviet Union
Russian Communist Workers’ Party
New Communist Party of Yugoslavia
Communist Party of Sri Lanka
Communist Party of the Peoples of Spain
Communist Party of Sweden
Syrian Communist Party
Communist Party of Tadjikistan
Communist Party of Turkey
Communist Party of Ukraine
Union of Communists in Ukraine
Communist Party of Venezuela
Belarusian Communist Party of Workers-Section of the CPSU
Communist Workers` Party for Peace and Socialism (Finland)
Pole of Communist Revival in France
Revolutionary Communist Party (France)
Communist Revolutionary Party of France
Communist Party of Kazakhstan-section of CPSU
Communist Party of Kyrgyzstan
Communist Party of Latvia – section of CPSU
Communist Party of Moldova – Section of CPSU
Communist Party of Puerto Rico
Romanian Communist Party
Romanian Communist Party XXI Century
Galizan Peoples Union
Communist Party of Transdnisteria-section of CPSU
Party of Communists USA

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.