Irlands Kommunistiska Parti: ”Det enda positiva alternativet som vårt folk står inför är att kräva ett irländskt utträde ur EU”

Irlands Kommunistiska Parti publicerade ett uttalande rörande utspelet om gränsfrågan mellan EU och Storbritannien.

Gränsfrågan mellan EU och Storbritannien har blivit en av de mest avgörande frågorna på Irland och är en del av händelseutvecklingen kring Brexit. Gränsen på den irländska ön verkar i synnerhet vara en av de mest känsloladdade frågorna. Fram tills nu har den 500 kilometer långa gränsen inte varit en vattendelare vad gäller migrationsfrågor. Men i och med Brexit kommer de två staterna Irland och Storbritannien nu att ha olika förordningar, och gränsen kommer att bli EU:s enda yttre landgräns med Storbritannien,förutom gränsen vid Gibraltar.

Irlands Kommunistiska Parti utfärdade den 23 augusti ett pressmeddelande i frågan där man framhöll sin antiimperialistiska hållning genom att betona sitt fördömande av ”både den fortsatta delningen av landet och dess införlivande i EU:s imperialistiska statsstrukturer”.

Uttalandets fulla text lyder enligt följande:

De pågående utspelen om gränsen mellan Storbritannien och EU

De senaste förslagen från den brittiska regeringen rörande en potentiell gräns mellan Storbritannien och EU visar på hur marginella det irländska folkets intressen är i förhållande till de förhandlingar som nu pågår. Villkoren för Storbritanniens förbindelser med EU kommer att avgöras av Storbritannien och Tyskland i deras styrande klassers intressen.

Historien har visat vårt folk att den brittiska staten kommer att göra vad som ligger i den brittiska styrande klassens intressen. Den ekonomiska och politiska gränsen mellan EU och den brittiska staten kommer att utformas på det sätt som bäst passar den brittiska imperialismens behov och intressen, utan något som helst hänsynstagande till det irländska folket. Varken den irländska staten eller politiska institutioner som inrättats på Nordirland har något att säga till om eller något reellt inflytande i de här samtalen eller deras resultat.

Det irländska etablissemanget har för länge sedan övergivit den sista tillstymmelsen av nationell demokrati och suveränitet, själva verktygen som krävs för att i sin tur få ett effektivt inflytande antingen i de här förhandlingarna eller i världspolitiken. Ett återinförande av vår nationella demokrati och suveränitet skulle tillåta oss att direkt förhandla med den brittiska staten, andra stater och EU för att säkerställa en bättre överenskommelse när Storbritannien nu har lämnat EU.

De irländska kommunisterna fortsätter att motsätta sig både den fortsatta delningen av landet och dess införlivande i EU:s imperialistiska strukturer.

Det enda positiva alternativet som vårt land står inför är att kräva ett irländskt utträde ur EU, i synnerhet ett brott med euron, för att tillåta större ekonomiskt och skattemässigt oberoende och göra det möjligt att bedriva en ekonomipolitik och en socialpolitik som gynnar folket och inte de europeiska monopolen, finansinstituten, bankerna och industriidkarna.”

International Communist Press

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.