Folkomröstningen i Katalonien: Uttalande från Greklands Kommunistiska Parti (KKE)

Den 2 oktober, dagen efter folkomröstningen i Katalonien om separation från Spanien, utfärdade KKE:s centralkommitté följande uttalande:

”KKE fördömer det barbariska våld och det förtryck som utövades av den spanska regeringen under gårdagens folkomröstning i Katalonien. Denna politik skärper nationalistiska och splittrande ståndpunkter som intas av båda sidorna, och ökar samtidigt motsättningarna mellan olika delar av borgarklassen i Spanien, motsättningar som inte har något att göra med kampen för arbetarklassens och folkets rättigheter.

Den katalanska regeringens beslut att hålla folkomröstningen syftar inte heller till att lösa det katalanska folkets problem och tjäna dess intressen, oberoende av att det faktum att beslutet togs emot positivt av breda befolkningsskikt. Beslutet tjänar syftena hos en del av kapitalet, som i nuläget anser att en utökad autonomi, eller rent av Kataloniens självständighet från resten av Spanien, passar deras intressen bättre. Paralleller till denna analys hittar man i andra liknande folkomröstningar, som den som ägde rum i Skottland (om självständighet från Storbritannien 2014, ö.a.), i England när det gällde landets utträde ur EU, eller folkomröstningen i det irakiska Kurdistan med påverkan från starka imperialistmakter.

Sådana aktioner som sätter ändrandet av gränser på dagordningen öppnar för farliga vägar och döljer det faktum att motsättningarna mellan kapital och arbete skärps i alla länder. 

Klassmotsättningar, klassbaserad utsugning och förtryck kommer inte bara att kvarstå, utan de kommer att intensifieras, vare sig det handlar om Spanien som det ser ut idag eller om ett mer autonomt, eller till och med självständigt Katalonien, så länge som kapitalets makt står kvar ohindrad.

Att stärka den antikapitalistiska kampen, kampen för socialismen, är den enda vägen som leder ut ur dagens skärpta problem och dödlägen, eftersom den vänder sig mot den politik som splittrar folket. Bara i ett socialistiskt Spanien kan folkets behov tillgodoses och frågan om respekt för nationella, historiska och kulturella traditioner lösas.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.