Arbetare diskrimineras av SVT

Avsaknaden av röst och erkännande för arbetarklassen i SVT ”försvårar formeringen av klassidentitet och politisk mobilisering”, menar två forskare vid Södertörns högskola. Det framgår i en ny rapport från idéinstitutet Katalys.

”Endast 5 procent av personerna som syns och hörs i SVT tillhör den arbetarklass som utgör halva vår befolkning.” Det skrev kommunikationsforskarna Fredrik Stiernstedt och Peter Jakobsson vid Södertörns högskola, på Expressen Debatt, när rapporten ”Arbetarklassens symboliska utplåning i medelklassens medier” publicerades den 12 februari.

Rapporten från Katalys visar att arbetarklassen både osynliggörs och stigmatiseras i svensk television, uppger forskarna. De spekulerar i att ”avsaknaden av representation i medierna kan leda till en (berättigad) känsla av osynliggörande som i sin tur kan ligga till grund för ett avståndstagande från medierna”, och påverka personer ur arbetarklassens benägenhet att ta del av medier.

”Det kan förmodligen delvis förklaras med att det bland medieproducenterna och den samhällsklass de tillhör finns en föreställning om att samhällsklass inte spelar någon roll i dagens Sverige och att klassamhället är ett passerat stadium i samhällsutvecklingen”, skrev de på Expressen Debatt och fortsatte: ” Sverige 2018 är dock ett klassamhälle, något som också åtta av tio svenskar håller med om, enligt Katalys undersökning som presenterades på DN Debatt den 27 januari.”

Rapporten är viktig och genomgripande, men att enbart halva befolkningen utgör arbetarklassen är fel. Dessutom är begreppet medelklass närmast en sociologisk definition och vilseledande då nästintill alla lönearbetare tillhör arbetarklassen, däremot finns det mellanskikt i vårt samhälle. Arbetarklassen är de som tvingas sälja sin arbetskraft (genom lönearbete) för att de inte äger egna produktionsmedel, såsom Karl Marx definierar klassen.

Fredrik Jönsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.