SKP:s politik A-Ö: Klimatkrisen

Klimatkrisen kan inte lösas under kapitalismen. Men det finns ändå saker vi kan göra på vägen mot ett socialistiskt samhälle för att undgå de katastrofala konsekvenser som vi ser i klimatförändringarnas spår. Såväl Marx som Engels skrev i sina verk om kapitalismens rovdrift på miljön. Även om inte obalansen uppstod med kapitalismens genombrott, så förvärras den oåterkalleligen av den.

Människor tvingas bli klimatflyktingar på grund av naturkatastrofer, vilket främst drabbar de fattiga från tropiska länder. Vi ser jordar som inte längre går att odla på. Då fylls mer jord på ovanifrån. Saltvatten tränger upp i jorden till växternas rötter, som blir deformerade. Isar smälter och havsnivån stiger. Erosionen på markerna ökar. Permafrosten smälter och en del av förklaringen till det är förändringar i klimatet, en bidragande orsak till den ekologiska krisen. Miljögifter som exempelvis metangas, som tidigare varit bunden, frigörs.

För många människor i världen är ved fortfarande den enda energikällan som finns. Eftersom den både är energikälla och basmaterial betyder trädfällning att konsekvensen, om man inte återplanterar träd, blir jorderosion.

Vad är då lösningen här och nu?
Vi måste ta kontroll över den existerande teknologin och utvecklingen. Utsläppen hänger ihop med nyliberalismen. Vi måste bekämpa storföretagen, oljebolagen, NAFTA, frihandelsavtalen. Satsa på infrastruktur, ställa om till förnyelsebar energi och fasa ut fossila bränslen, närhetsprincipen skall gälla, stad-landsbygd i stället för ensidigt fokus på städers växande, reducera energiförbrukningen, producera lokalt, mot den ökade konsumtionen i västvärlden, tillväxt skall ske i fattiga länder, försvara ursprungsfolkens rättigheter mot exploatörer – Sveriges regeringar har inte skrivit under FN:s Konvention ILO 169! – och till sist öka skatten för de rika och de som bär ansvaret för nedsmutsningen och förstörelsen.

Håller du med? Hjälp oss sprida vårt valmaterial som finns att beställa här: val2018.skp.se/valsedlar/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.