SKP:s politik A-Ö: Kultur

Grunden för Sveriges Kommunistiska Partis kulturpolitik är att all kultur skall vara offentlig, att den skall ägas av alla och vara såväl icke-kommersiell som framåtsyftande och utvecklande. Konsten och kulturen lär oss att förstå livet – den gör oss till människor.

Kulturen är ett vapen i kampen mot det kapitalistiska samhällets orättvisor. Med hjälp av den avslöjar vi de kommersiella krafterna, stimulerar till kritiskt tänkande, medvetandegör, diskuterar och blottar den borgerliga ideologin. För oss är kulturen grundläggande och hör ihop med politisk kamp och klass; kulturen kan aldrig stå över klasserna, utan är fast rotad i klassamhället. Därför står vi också bakom kulturarbetarnas kamp för bättre villkor, men även för en mer jämställd kultur. Kvinnodiskrimineringen är utbredd inom kulturen och den moderna kulturen tar sig ofta kvinnoförnedrande uttryck.

Kulturen är dock inte något isolerat, utan samspelar med naturen och människans hälsa, både den fysiska och psykiska. Studier har visat att det finns ett nära samband mellan god hälsa och ett aktivt kulturutövande och deltagande i kulturella aktiviteter. Det är samtidigt något som arbetarklassen utesluts från i allt högre grad; dess egen kultur utesluts från våra gemensamma rum och den får inte det stöd som den behöver. Därför värnar vårt parti om folkrörelserna och de bildningsprojekt som utmanar den rådande samhällsordningen – bland annat biblioteken fyller en central funktion i och med att de erbjuder kunskapsinhämtning, gemenskap och en demokratisk plattform.

Sveriges Kommunistiska Parti kämpar för gratis kulturskola, kulturella mötesplatser, såsom Ungdomens Hus, ökade anslag till scenkonsten, expansiv satsning på kulturpolitiken, även på dess införande på arbetsplatser och skolor samt att också arbetarklassens barn får tillgång till ökade aktiviteter i skolans regi, både under och efter skoltid.

Vill du veta mer om SKP:s politik?

Besök vår valhemsida val2018.skp.se eller beställ valmaterial och röstsedlar från skp@skp.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.