Den världskommunistiska rörelsen: Nej till patenter på vacciner!

Turkiets Kommunistiska Parti (TKP) har tagit initiativ till ett gemensamt uttalande som över 40 kommunistiska partier världen över skrivit under, däribland SKP. Nedan följer den svenska översättningen.

Covid-19-pandemin har orsakat en stor tragedi i mer än ett år nu. Under denna period har arbetarna i många länder fått sjukdomen, förlorat sin hälsa, sina jobb och till och med sina liv. Å andra sidan har vissa företag som sålt nödvändiga livsmedel, hygienartiklar, masker och vaccin som varor blivit bland de rikaste i världen under samma period. Den kapitalistiska klassen har vänt pandemin till ett tillfälle för än större exploatering av arbetarna för att kunna göra ännu större profiter.

Flera vaccin som har tagits fram sedan slutet på 2020 har utvecklats av de stora läkemedelsmonopolen. Det finns mycket information om vaccinens kliniska effektivitet och hur de bör tas. Trots att vissa av dem delas ut försiktigt på grund av bieffekter kan de på ett effektivt sätt bidra till att tackla pandemin. Sen den första sprutan har dock endast 2,16 procent av världens befolkning vaccinerats fullt ut.

Den huvudsakliga metoden för att bekämpa kontaktsjukdomar är omfattande, snabb och effektiv immunisering. 2000-talets kapitalism är dock tyvärr oförmögen att genomföra denna grundläggande formel för en världsomspännande pandemin, som Covid-19-pandemin visat. Anledningarna till detta är tydliga: trots att alla studier för att utveckla vaccin har bekostats med offentliga medel och kommit till stånd genom samarbetet mellan tusentals forskare så tas slutprodukten i de stora kapitalistiska makterna om hand av läkemedelsmonopolen, i namn av begränsningar som gäller intellektuellegendom eller patenträtt. Idag kan vaccin bara produceras i ett litet antal länder. Medan de starkaste imperialistiska länderna beställer långt fler doser än vad de behöver och får en större andel av de tillgängliga lagren kan tiotals länder, framför allt de ekonomiskt underutvecklade länderna, bara vaccinera en liten del av sin befolkning i en osäker framtid.

Det farligaste scenariot när det gäller smittsamma sjukdomar är att bara vaccinera en begränsad del av befolkningen, vilket skulle möjliggöra utvecklingen av viruset så att det skulle kunna lägga sig till med mer avancerade egenskaper. Detta är vad som händer just nu.

Covid-19-pandemin kommer inte försvinna från världen på en gång. Dessutom visar de sociala och miljömässiga förhållandena, skapade av kapitalismen, att mänskligheten kommer möta sådana epidemier igen, om än i andra former. Covid-19-pandemin kommer också att fortsätta tills dess en effektiv behandling av viruset hittas och/eller en massiv och snabb vaccinering kommer att genomföras; och i bästa fall kommer mänskligheten fortsätta att leva med coronaviruset med reducerad dödlighet. Därför är det i arbetarklassens och de folkliga skiktens gemensamma intresse att kämpa för att prioritet ska ges till vaccin och behandlingar mot smittsamma sjukdomar.

Patenträtt eller intellektuell egendomsrätt har inte underlättat produktionen av vaccin som påståtts, utan har i stället saktat ned immuniseringen av massorna.

Vi kan inte lämna någon fråga som har med folkets hälsa att göra till den ”goda viljan” hos profitsökande monopol och deras konkurrens.

I ljuset av solidariteten och samarbetet, initiativen och ansträngningarna hos några länder, kräver världens arbetar- och kommunistpartier gemensamt:

  • Avskaffandet av den så kallade intellektuella egendomsrätten, alltså patent, för alla vaccin för covid-19 och för alla behandlingar som används eller som utvecklas, såväl som nödvändiga juridiska regleringar för detta i alla länder.
  • Produktion, distribution och genomförande av vaccin och vaccinering måste fortsätta helt och hållet med offentliga medel och med en ännu starkare folklig insyn.
  • Den offentliga sjukvården måste omedelbart expanderas och stärkas.
  • Vi fördömer all spekulation i vaccin. All information om vaccinen och behandlingar måste presenteras genomskinligt för internationella vetenskapliga organisationer. Forskning i detta fält måste dessutom utföras på basis av internationell solidaritet och samarbete, inte konkurrens.
  • Kampanjer mot vaccinering och ovetenskaplig desinformation måste bekämpas kraftfullt.

Folken måste stärka sin kamp till skydd för sin hälsa. Vi måste våga hamna i konflikt med monopolens intressen, som offrar människoliv för profit!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.