Resolution om kriget i Ukraina från det Internationella Världskommunistiska Mötet i Havanna

PARTIET Riktpunkt publicerar här en resolution om det imperialistiska kriget på Ukrainas territorium. Resolutionen antogs av ett flertal partier på mötet, inklusive SKP.

RESOLUTION om det imperialistiska kriget på Ukrainas territorium

Vi, deltagarna på det 22:a Internationella Mötet för Kommunist- och Arbetarpartier i Havanna den 27-29 oktober 2022, bekräftar åter vårt starka engagemang i arbetarklassens kamp på en global skala, liksom vårt stöd för de många år som arbetarklassen i Donbas har kämpat en hjältemodig antifascistisk kamp och det motstånd mot imperialismens militaristiska politik som visats av arbetarna i Ukraina och Ryssland:

1.Vi fördömer alla kriminella handlingar från representanterna för det internationella kapitalet: USA, imperialistiska allianser och block, den Ryska federationen och de styrande kretsarna i själva Ukraina, som har använt det sista medlet för att lösa sina motsättningar i imperialismens epok genom kriget på Ukrainas territorium.  I detta ögonblick har motsättningarna nått ett sådant djup att verkar omöjligt att förutsäga hur länge detta krig ska pågå.

2.Vi stödjer anti-militaristiska stämningar och aktioner inom Ukraina och den Ryska federationen som en kamp som den utsugna klassen för mot den utsugande klassen.  Inte bara logiken i en marxistisk analys, utan också de åtta månaderna av pågående krig visar falskheten i de mål som den ryska regeringen anger, eftersom deras genomförande tydligt leder till helt motsatta resultat: humanitär katastrof, tusentals civila döda, militarisering av Ukraina tillsammans med förstörelse av landets industriföretag och städer leder till en ökning av anti-ryska känslor och antalet fascistiska militanter. Som tidigare i historien manipulerar den styrande eliten i de båda länderna slagorden om ”ett rättvist krig” för sina egna politiska poänger, ekonomisk vinst och mobilisering av folken som förts bakom ljuset, allt för att uppnå mål som inte ligger i folkens intresse.

  1. Vi vänder oss med kraft emot den ryska regeringens sammanblandning med den anti-fascistiska rörelsen, och ännu mera, med en ”pro-sovjetisk” inställning. Den Ryska federationen, som är en borgerlig stat, är bara nominellt och inom ramverket för den borgerliga lagen arvtagare till Sovjetunionen, men har inget gemensamt med Sovjetunionen varken när det gäller bas eller överbyggnad. Under den Ryska federationens 30 år av ”oberoende” skapades finans- och monopolkapital; industrin, utbildningen och sjukvårdssektorn förstördes systematiskt; arbetslösheten ökade och gapet mellan de rika och de fattiga ökade, arbetarrättigheter och demokratiska friheter eliminerades.

Representanterna för den Ryska federationens borgerliga ledande kretsar har tagit makten i folkrepublikerna Lugansk och Donetsk, de röda fältbefälen – folkets representanter – har tagits bort och kommunistiska organisationers politiska aktiviteter förbjudits. Alla mål som deklarerats av Putin och den Ryska federationens officiella myndigheter vad gäller den ”militära specialoperationen” har misslyckats. Denna ”specialoperation” är inte bara falsk, utan också kriminell, vilket bevisas av den humanitära katastrof som drabbar civilbefolkningen i Ukraina.

  1. Vi fördömer kraftfullt militariseringen av Ukraina, främjandet av en extremt reaktionär, nationalistisk ideologi, uppvigling till hat mellan etniska grupper och skapandet av nationalistiska militanta enheter. Evakueringen av civila från krigszonen genomförs i stort sett av folket själva. Arbetarrättigheter och yttrandefrihet har begränsats kraftigt; förföljelse och förtryck av politiska motståndare har inte upphört.
  2. Vi är säkra på att det endast är den ukrainska arbetarklassen i förening med den ryska arbetarklassen, och med stöd från världens arbetande befolkning, som kan stoppa den imperialistiska slakten. Ukrainas, Rysslands och världens borgarklasser har mobiliserat och beväpnat arbetarna. Det är nödvändigt att dessa vapen riktas mot de krigiska regeringarna för att omvandla det imperialistiska kriget mellan folken till ett inbördeskrig mellan klasser. Det är endast detta som kommer att göra det möjligt för arbetarklassen att få ett slut på imperialismen som en källa till krig och att bilda arbetarklassens maktorgan, liksom att förändra de krigförande staterna i enlighet med arbetarklassens intressen.

Det är skamligt och kriminellt för kommunister i hela världen att följa efter borgerliga staters regeringar och arbeta för sin nationella borgarklass intressen, att stöda det ena eller det andra blocket av borgerliga stater. Vår oföränderliga uppgift är att hjälpa arbetare över hela världen att förstå att imperialistiska krig inte leder till arbetarklassens frihet, i stället förslavar de den ytterligare; att förstå att i den imperialistiska konflikten har arbetarklassen inga allierade i de ledande kretsarna, bara fiender; att förstå att deras vänner endast är arbetarna, oavsett vilken nationalitet de har.

Kommunisternas plikt är att få ett slut på kapitalismens som sådan, både nationellt och internationellt: att avsluta kapitalismen är att avsluta krig.

I detta goda syfte, kommunister i hela världen, förena er med er arbetarklass!

 

21 SolidNet-partier har undertecknat det gemensamma uttalandet, inklusive SKP. Uttalandet är öppet för ytterligare undertecknare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.