De ”gula västarna” protesterar mot inflation och pensionsreform i Frankrike

UTRIKES Efter nästan fyra års tystnad förnyar de ”gula västarna” sina protester mot den franska regeringens politik. Den 7 januari gick ungefär femtusen personer ut på gatorna i flera städer i Frankrike, varav tvåtusen demonstrerade i huvudstaden Paris.

Vilka är de ”gula västarna”?

De ”gula västarna” uppträdde i november 2018 som en proteströrelse mot en koldioxidskatt på bränsle. Under de följande månaderna växte rörelsens krav till att omfatta en 40-procentig höjning av minimumlönen; ett ökat antal jobb inom medicin, utbildning, transport och polis; byggandet av 5 miljoner nya bostäder; restriktioner på banker; omskrivning av konstitutionen; nationalisering av flygplatser, järnvägar, motorvägar, och skolor; ett förbud mot tillverkning av plastprodukter; ett förbud mot användning av pesticider inom jordbruket; utträdet ur EU och NATO; gottgörande till före detta franska kolonier i Afrika; restriktioner på migration till Frankrike mm. Till slut begärde de ”gula västarna” att den franska presidenten Macron skulle avgå.

Under det första halvåret 2019 organiserade de ”gula västarna” protester varje lördag. Totalt orsakade dessa protester materiella skador till ett värde av 217 miljoner euro.

Bortsett från deras opposition mot Macron positionerar de ”gula västarna” sig som en ”icke-politisk” rörelse som förenar alla som motsätter sig det nuvarande politiska systemet i Frankrike. Rörelsen omfattar såväl högernationalister som anarkister och socialister och alla politiska krafter däremellan.

Förnyade protester 2023

Fyra år senare, i januari 2023, dyker de ”gula västarna” upp på nytt i protester mot den franska regeringens politik. Först och främst uttrycker deltagare i demonstrationerna missnöje med den stigande inflationen i Frankrike. Enligt demonstranter blir det allt svårare att förhålla sig passivt till den politiska och ekonomiska utvecklingaen i Europa som leder till ständigt fallande levnadsvillkor för fransmän och andra européer.

”Vi går ut på gatorna för alla fransmän som dör av svält på grund av höga priser på livsmedel. De kan inte längre köpa produkter till sig själva [och försörja sina familjer],” förklarade en medlem i rörelsen, Jamal Bouaban, vid en protest i Paris.

Förutom mot inflationen protesterar de ”gula västarna” mot pensionsreformen som kommer att höja pensionsåldern från 62 till 64 år. Den franska regeringen rättfärdigar pensionsreformen med förklaringen att livslängden har ökat sedan den tidiagre pensionsåldern infördes. Det är också klart att regeringen hoppas på möjligheten att spara pengar i pensionsfonden genom att höja pensionsåldern.

Aktivister från fackföreningarna har anslutit sig till protesterna mot pensionsreformen. Den största fackliga organisation i Frankrike Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) har till exempel hotat med en ny våg av demonstrationer och strejker ifall den franska regeringen antar lagförslaget om höjningen av pensionsåldern.

Slutsats

Trots utbrett missnöje mot den franska regeringen har demonstranterna inte föreslagit något konkret politiskt program för att ersätta det nuvarande politiska systemet. Istället försöker de ”gula västarna” att förena alla från vänster till höger med ett ”icke-politiskt” ekonomiskt program.

En sådan bredd koalition av alla möjliga politiska krafter kommer dock inte att kunna genomdriva förändringar i den nuvarande politiska och ekonomiska verkligheten. För att åstadkomma betydande förändringar behövs det ett enhetligt politiskt program som representerar arbetarklassens intressen, samt en konsekvent klasskamp för arbetarnas rättigheter. Bara ett kommunistiskt parti som använder sig av marxistisk-leninistisk teori och är i direkt kontakt med de arbetande människorna, kan lösa denna uppgift.

Perry Young

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.