Angående budgeten

Budgeten avgörs av ideologin. När statssystemet är kapitalistiskt räcker det inte med att byta regering för att få en jämn fördelning, man måste byta själva systemet.

Sveriges Kommunistiska Parti- SKP gjorde redan före valet en beskrivning av situationen. Den gäller även framgent. Vad som kommer att hända och vad som är en alternativ politik preciseras i SKP:s valmanifest där vi kan läsa att vi har ett kapitalistiskt system med en ständigt pågående kris utan slut. Krisen är kapitalismens eget politiska medel för att utnyttja och förslava arbetarklassen.

Krisen är imperialisternas och deras koloniala politik, ett resultat av krigskostnader, export av krigsmaterial, som går hand i hand med detta utsugarsystem, för att inte nämna arbetslöshet och fattigdom som endast belastar de fattiga grupperna i samhället – de fattiga blir allt fattigare, blir de rika allt rikare.

Imperialismen som är kapitalismens högsta stadium kan inte etablera sin kolonialism utan krig. I det kapitalistiska systemet döljs oftast krigskostnaderna för folket, vilka i verkligheten är större än vad som beskrivs. Ju mer av budgeten som slösas på ”kolonial verksamhet”, ju mer påverkas invånarna i samhället och den sociala levnadsstandarden sjunker. Detta kan inte skyllas på flyktingströmmar, orsakerna är mer komplicerade än så.

Fakta finns också för att hela kostnaden för flyktingströmmen inte ens överstiger den nivå som flyktingarna själva bidrar till samhället. Jämförelsevis ger flyktingar dubbelt tillbaka och tack vare det håller den svenska ekonomin lite bättre fart än de flesta. Nya generationer unga som flyttar till denna lilla nation påverkar ekonomin på ett fördelaktigt sätt, även socialt och kulturellt.

Den svenska nationen som är beroende av världens folk måste för ett samarbete idka en fredssträvan och därför avstå från det imperialistiska samarbetet. Sveriges möjlighet att bli ett socialt och kulturellt utvecklat land sett med de arbetande människornas ögon kräver en annan ekonomisk politik och fördelning för att kunna realiseras: En självständig, fredlig politik som skapar förtroende och i sin tur utvecklar relationerna med andra självständiga, oberoende och fria nationer.

Att få mer förtroende från övriga världen är inte möjligt med det imperialistiska samarbete och politik som Sveriges politiker och makthavare för i dag och som endast följer kapitalismens krav på att ständigt öka sina vinster. Således måste Sverige för att möjliggöra/bidra till en bättre framtid i folkets intresse också avstå från provokationer och införa en ny nationell politik som agerar ekonomiskt självständigt och för en social utveckling.

Sverige har tappat förtroende internationellt; världens invånare har på kort tid lärt sig att Sverige är en del av det imperialistiska systemet och som aktivt deltar i imperialismens krig och den koloniala marknadspolitikens aktioner.

Så länge svenska makthavare söker medlemskap i NATO och är medlem i EU, en i grunden kolonialistisk och imperialistisk union, finns det inte möjlighet att få förtroende och ett oberoende ekonomiskt samarbete med andra nationer världen över.

Varje militärövning med NATO kostar miljarder, varje EU-möte likaså och medlemsavgiften till EU har under 20 års tid, sedan 1995 ökat från 10.9 miljarder till 40.1 miljarder kronor (och får 10.3 miljoner kronor tillbaka). Det är i verkligheten den svenska arbetarklassen som själv finansierar den arbetarfientliga politik som åstadkommes genom EU:s doktriner.

Riksbanken å sin sida ger subventioner till kapitalägda banker för att de sägs ”stimulera ekonomin”.

FRA följer en tydlig imperialistisk dagordning och genomför en folkfientlig verksamhet som kostar miljarder, vilket finansierar de imperialistiska agenternas säkerhet.

Detta framgår inte av budgeten.

I stället passar kapitalets administratörer i regering över bollen till rasismen som endast fokuserar på flyktingkostnaden.

Allt detta som makthavarna döljer och som inte framgår av budgeten är det som i grunden påverkar Sveriges framtid.

Men det finns en framtid för folket och för freden i världen; denna lösning är intimt förbunden med en ideologi i det arbetande folkets intresse. För detta behövs att arbetarklassen organiserar sig i ett kommunistiskt parti som står upp mot kapitalismen och opportunismens illusioner, för att från grunden åstadkomma en nödvändig förändring av samhället, revolutionera det, ta över makten från förrädarna av folket, samlade i kapitalismen och dess statsmaskineri.

Lösningen på det nationella planet heter Sveriges Kommunistiska Parti och är den enda vägen till folkets, människornas befrielse, den enda möjligheten för att kunna bygga en hoppfull framtid.

Ali Kinali

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.