För ett ”verkligt fritt och suveränt Irak”

Iraks Kommunistiska Parti har publicerat ett uttalande där man fördömer Turkiets militära invasion i landet.

Solidnet publicerade en översättning av en ledarartikel som publicerades den 7 december i  den kommunistiska dagstidningen Tariq Al-Shaab (People’s Path, Folkets väg). Tidningen ges ut av Iraks Kommunistiska Parti som bestämt fördömer Turkiets militära invasion i Nineveprovinsen belägen i norra Irak.

Översättningen av artikeln lyder enligt följande:

Vi har med stor oro tillsammans med vårt folk följt nyhetsrapporteringen om den nya militära turkiska invasionen av Irak. Denna gången i Nineveprovinsen (Mosul) med förevändningen att assistera vid träningen av militära styrkor för att frigöra provinsen från terrororganisationen Daesh.

Detta är faktiskt inte första gången som turkiska militära styrkor sveper in på irakiskt territorum eller som dess krigsplaner kränker irakiskt luftrum för att uträtta bestyr som är en del av Turkiets agenda och uppdrag, Ankara har gått för långt i tillämpandet av dess avtal med Saddams diktatorsregim. Avtalet har tillåtit dess trupper att sprida ut sig över irakiskt territorium på ett djup upptill 20 kilometer under förevändningen att man vill strida mot Kurdistans Arbetarparti (PKK) som är karakteriserad som en ”terroristorganisation”.

Den turkiska militära närvaron på irakiskt territorium har fortsatt sedan det så kallade ”broderkriget” i Kurdistanregionen under 1990-talet och justerades inte ens efter invasionen av Irak 2003. Båda har varit under amerikansk ockupation och de efterföljande regeringarna har inte gjort något sedan dess framtills idag.

Avslöjandet av denna nya militära invasion och att diskutera den offentligt har blottat problemets rot och har lett fram till det fortsatta intrånget av turkiska styrkor på vårt lands suveränitet och självständighet och det uppenbara militära turkiska ingripandet i vårt lands interna angelägenheter varmed Turkiet tar sig rättigheten att försvara sig mot det ena och det andra angreppet från irakiska grupper vilket i sin tur ger upphov till spänningsreaktioner, oro och rädsla.

”De nuvarande förhållandena i vårt land, de svårigheter det står inför och dess nationella och heliga kamp mot terrorismen och Daesh, och dess behov av stöd och hjälp, berättigar inte kränkandet av Iraks suveränitet och territoriella integritet såväl som dess internationella legitimitet.

”I detta sammanhang är det inte acceptabelt att Säkerhetsrådets resolutioner mot terrorism, som uppmanar till att bekämpa terrorismen , dra åt snaran på de och skär av källorna till dess mänskliga och materiella finansiering, skulle tolkas på ett godtyckligt och ensidigt sätt som strider mot dessa resolutioner i sig självt. Dessa FN-resolutioner betonar entydigt respekt för Iraks självständighet och suveränitet samt ålägger, att oavsett vilket stöd och uppbackning som ges, ska det vara på den irakiska regerings begäran och i samarbete och i samverkan med den.

”De irakiska verkställande och lagstiftande myndigheterna, och i enlighet med deras skyldigheter som baseras på landets konstitution, är de enda och ingen annan som är berättigade till att fatta det slutgiltiga beslutet  i frågan om att samordna externt stöd och uppbackning, och använda det på rätt sätt i kampen för att befria vårt land från terroristorganisationen Daesh och säkerställa fördrivna människors återvändande till deras områden. Det är den irakiska regeringens och dess säkerhets- och militära styrkors ansvar att beskydda deras liv och egendom.

Samtidigt som vi i Iraks Kommunistiska Parti fördömer all utländsk inblandning och kränkningar av vårt lands suveränitet och självständighet från någon part och  kräver ett omedelbart tillbakadragande av turkiska trupper från vårt territorium, uppmanar vi den irakiska regeringen att vända sig till FN:s säkerhetsråd så att frågan tas upp i sin helhet för att Irak i sin tur ska kunna tillgodogöra sig sina rättigheter i egenskap av en suverän stat.

”I samband med att man tar itu med denna viktiga och väsentliga fråga som har återverkningar för det nuvarande och det framtida Irak, bör det påpekas att många av de frågor som behandlas nu, inklusive den nyligen fördömda turkiska invasionen inte skulle ha ägt rum om det inte hade varit för det tillstånd av svaghet orsakat av skiljelinjerna och konflikterna mellan de styrande blocken och partierna och av den motbjudande och sekteristiska maktdelningspolitik som prioriterar partisanernas intressen på bekostnad av de högre nationella intressena och förlitar sig på externa makter  när det gäller beslutsfattandet av information på irakiskt territorium. Dessa är under alla omständigheter tidsinställda bomber som inte utgör några garantier för säkerheten och stabiliteten i landet.

”Dessa känsliga och kritiska omständigheter kräver ett tydligt ställningstagande från alla partier i Irak, en medvetenhet om de faror som hotar hemlandet, ett försök till att stärka den nationella enigheten och att fortsätta på den inslagna vägen mot verkliga reformer och ändra den politiska processens väg och befria den från dess allvarliga brister genom den nationella försoningsprocessen och stärka samhällsstrukturens band Det är också viktigt att på rätt sätt använda alla de nationella faktorerna och  det externa stöd som ges i kampen för frigörelsen från  Daesh och terrorismen för att i sin tur kunna uppnå säkerhet och stabilitet och att kunna inleda en utvecklingsprocess som ger det irakiska folket ett liv av stolthet och värdighet.

”Endast på detta sätt kan vi ge förutsättningar för makt och styrka och försäkra oss om att Irak verkligen är fritt och suveränt och att det irakiska folket har rätten att fatta sina egna beslut och besluta om dess framtid i enlighet med deras egna fria vilja.

Observera att Daesh är en arabisk transkribering och  en förkortning för Islamiska staten i Irak och Levanten!

Källa: Solidnet

För fred i Mellanöstern
Representanter från Iranska Folkets Fedaian Axariat, Iraks kommunistiska parti, Irans Tudeh Parti och Sveriges Kommunistiska Parti träffades den 13:e december i Irakiska kommunistiska partiets samlingslokal i Göteborg.

Deltagarna diskuterade den allvarliga situationen i mellanöstern, speciellt om kriget i Syrien.

Deltagarna uttryckte sin oro över utvecklingen och faran med spridningen av kriget i Syrien efter att Turkiet har skickat sina trupper in i norra Irak.

Deltagarna har kommit överens om att genom ett aktivt nätverk samarbeta mot krig och för fred i hela Mellanöstern med fokus på situationen i Syrien och Irak.

Stoppa kriget i Syrien!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.