Första maj- uttalande 2016 från Fackliga Världsfederationen (WFTU)

Fackliga världsfederationen (WFTU) framför på dagen för  1 maj, arbetarnas internationella högtidsdag och kampdag, en militant hälsning till arbetarklassens alla män och kvinnor och till Fackliga världsfederationens 92 miljoner medlemmar i 126 länder.

Män och kvinnor, yngre eller äldre, anställda eller arbetslösa, migranter och flyktingar, Fackliga världsfederationen önskar er styrka, beslutsamhet och mod i era småskaliga eller storskaliga kamper.

Vi fasar över de multinationella företagen, de reaktionära regeringarna, de nyfascistiska och rasistiska krafterna och de imperialistiska mekanismerna denna dag. Därför att Första maj är en symbol för internationalism, en symbol för kamp och en symbol för klassammanhållning. Dessa är våra mest kraftfulla verktyg med vilka vi måste utrusta oss själva i kampen för ett bättre liv och i vår kamp mot fattigdom och krig genererad av och sprunget ur det kapitalistiska barbariet.

Genom bildandet av starka, klassorienterade basfackföreningar som är massiva, demokratiska och militanta stärker vi Fackliga världsfederationen.

Och genom att stärka WFTU som en rotad klassorienterad basorganisation av internationalistisk och sammanhållande karaktär, stärker vi våra fackföreningar.

I alla världens länder med hjälp av alla former av aktioner kräver vi våra samtida behov, våra arbetsrättsliga, sociala och fackliga rättigheter.

Vår verklighet som består av misär, arbetslöshet, fattigdom och krig i kontrast med och i relation till det teknologiska och vetenskapliga framåtskridandet och rikedomen som vi producerar, bevisar hur orealistiskt och ruttet det kapitalistiska produktionssättet är.

Vi samlar våra trupper och skapar vår sociala allians med folkmassan mot exploatering och kapitalistiskt barbari.

På dagen för Första maj vill vi återigen sända vår internationalistiska solidaritet till Palestinas folk, till Libyens folk, till Syriens folk, till Libanons folk, till Iraks folk, till Afghanistans folk, till Jemens folk och till alla människor som blir föremål för imperialistiska attacker och som strider och kämpar för sina rättigheter för att i sin tur på egen hand kunna avgöra och bestämma över sin nutid och sin framtid.

Detta år 2016 kommer Fackliga världsfederationens kongress att sammankalla representanterna från Sydafrikas klassorienterade och heroiska fackföreningsrörelse. Mellan den 5 och den 8 oktober 2016 kommer tusentals delegater, verkliga militanta fackföreningskämpar från alla kontinenter att samlas i Durban för att analysera den globala och regionala händelseutvecklingen, utbyta erfarenheter och förslag och målmedvetet bestämma och utarbeta Fackliga världsfederationens strategi och handlingsplan för de kommande fem åren.

Denna kongress innebär ett viktigt och vitalt steg framåt för den internationella och klassorienterade fackföreningsrörelsen. Framåt! För arbetarklassens samtida behov mot fattigdom och krig genererade och sprungna ur det kapitalistiska barbariet.

 WFTU:s sekretariat
13 april      

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.