Kommunisternas arbete bland kvinnor

Helgen den 10-11 nov 2016 genomfördes en internationell konferens i Aten på temat “Kommunisternas arbete bland kvinnor. Utbyte av erfarenheter i kvinnofrågan”. Från Sverige deltog SKP med Charlotte Svärdström som ombud.

Här återger vi hennes tal på konferensen:
På Sveriges Kommunistiska Partis vägnar vill jag tacka KKE:s centralkommitté, internationella sektion samt dess sektion för jämställdhet och kvinnoemancipation för att ha bjudit in mig att delta i seminariet “ Kommunisternas arbete bland kvinnor. Utbyte av erfarenheter i kvinnofrågan”, Aten den 10-11 November, 2016.

Det är vår förhoppning med denna konferens att människor ska kunna färdas fritt över Medelhavet utan shengenhinder och risk för övergrepp från NATO.

Det är emellertid med vrede och sorg som jag noterat att kvinnokampen I världen under det senaste decenniet tagits över av män eller kvinnor som stridit för egna intressen eller en karriär inom det kapitalistiska systemet. I detta sammanhang är seminariet I Aten som arrangeras av KKE ett mycket positivt tillfälle för oss som deltar att samla våra krafter i syfte att förändra sakernas tillstånd.

Jag kom med planet från Tunis där jag sett hur kvinnor kämpat för att deras land skall befria sig från medeltida traditioner och ett ekonomiskt och politiskt beroende av EU samt militära hot från USA.

Endast några dagar efter att revolutionen I Tunisien den 14 januari 2011 reste Hillary Clinton till Tunis där hon insvept I en sjal deklarerade sitt stöd till ”den muslimska rörelsen” väl medveten att ingen religion befrämjat kvinnans frigörelse. F d utrikesminister i Sverige, Anna Lind, gjorde likaledes när hon under USA:s invasion av Irak reste till Iran för att försvara svenska investeringar i detta land, styrt av extrema shiamuslimer där avrättningar av kvinnor och homosexuella inte hör till ovanligheterna.

Kvinnligt ledarskap har blivit populärt och det har bidragit till att stärka kapitalism och imperialism.

Norges utrikesminister, exempelvis, har draperat sig I USA-flaggor och Margot Wallström, svensk utrikesminister, har visserligen i ord deklarerat stöd till Palestina men hon sitter helt i knäet på monopolkapitalet vilket visat sig inte minst i den socialdemokratiska kampanjen för att närma Sverige till NATO.
Värdlandsavtalet med USA och dess allierade har inneburit att dessa får öva på svenskt territorium. NATO- trupperna tillåts också agera offensivt från Sverige mot stater och folk som inte nödvändigtvis är fienden till det svenska folket. Opinionen mot NATO har emellertid alltsedan 2013 vuxit och då särskilt bland äldre kvinnor med livserfarenhet. Yngre kvinnor har protesterat mot TITIP och fascism.

Arbetarkvinnan i Sverige har en lång tradition av kamp, sida vid sida med sin man, bror eller son. Men också i kampen på kvinnodominerade industri såsom textil samt inom vården av barn, sjuka och gamla. Inom damidrotten är fotbollstränaren Pia Sundhage ett föredöme eftersom hon bland andra progressive handlingar gjort uttalanden till stöd för en palestinsk stat.
I tidernas begynnelse skyddade sig kvinnor och barn mot vilda djur och hungriga män genom att tända upp eldar. Idag bygger vi brinnande barrikader runt våra bostadskvarter för att värna befolkningen från IS/Daechs terrorister och dess uppbackare i NATO.

När livet I huvudsak var baserat på jordbruket samlades kvinnorna runt brunnen. Nu för tiden har tvättstugan i våra förorter blivit en sådan träffpunkt, där vi under många timmars arbete kan dryfta våra gemensamma angelägenheter. En opinion till försvar av hyresrättigheter och barnomsorg är nödvändig men inte tillräcklig och behovet finns av en organisation bland kvinnorna som är baserad på de marxist-leninistiska idéerna och kampen för socialismen. Än så länge har detta inte sett dagens ljus i vårt land men kvinnor från Sveriges Kommunistiska Parti, SKP, har verkat i och bidragit till kvinnokampen via de liberala kvinnoföreningarna. Kommunistiska kvinnor motverkade också borgarskapets i Sverige försök att skaffa ett blågult atomvapen. Detta var på 1950-talet.
En av de första strejkerna i den svenska arbetarklassens historia var Murarhantlangerskornas 1888. Strejken var betydelsefull eftersom den slutade i seger efter att hela befolkningen i den stad där den ägde rum blev mobiliserad.

SKP i Göteborg har deltagit i kampen för en billig och bra bostad åt alla i ett läge då ca 400 000 familjer ur arbetarklassen, om inte hamnat på gatan, måste flytta längre ut från centrum i de större städerna som ett resultat av monopolpriser under renoveringen av miljonprogrammet.

Vi har också bevittnat hur arbetarkvinnor blir diskriminerade i de flesta sammanhang, trots att Sverige är ett land som gjort sig känd för att försvara jämställdheten mellan könen och lagligen erkänner kvinnors särskilda behov.

Monopolen styr världen. En procent av jordens befolkning äger och styr över nittio procent av dess resurser. Hur kan det då bli på annat sätt än katastrofalt för män, kvinnor, djur och natur!!!
EU, USA och Israel är förutom NATO de värsta hoten mot mänskligheten. Men också Kina och Ryssland har blivit imperialistiska stormakter som bekämpar arbetarklassens intressen av arbete, fred och socialism.

Ingen kvinnokamp utan klasskamp – ingen klasskamp utan kvinnokamp.
Arbetarkvinnor i alla länder förena er!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.