Politisk strejk i Norge – kommunisterna tar strid för arbetarklassen

En livlig debatt har blossat upp i Norge mellan de fackliga centralorganisationerna och de två sittande borgerliga partierna Hoyre och Fremskrittspartiet. Anledningen är den nya arbetsmiljölag som regeringen vill driva igenom.
– Högerkrafterna vill rasera arbetsmiljölagen, det arbetande folkets rättigheter, som fackföreningsrörelsen har byggt upp under årtionden. Detta är alarmerande, betonar Runa Evensen, ordförande i Norges Kommunistiska Parti.

Departementet föreslår att gränsen för övertid som arbetsköpare kan ålägga arbetaren ökas från 10 till 15 timmar var sjunde dag och från 25 till 30 timmar per fyra sammanhängande veckor. För arbetsplatser med kollektivavtal föreslås att man efter överrenskommelse med facket kan öka övertiden från 15 till 20 timmar per sju dagar och från 40 till 50 timmar per fyra sammanhängande veckor. Vidare föreslås att Arbetarskyddsverket kan tillåta 25 timmar övertid per sju dagar, mot vad som är tillåtet i dag, nämligen är 20 timmar.

Den föreslagna arbetstidslagen innebär konkret att provanställningstiden förlängs från 6 till 12 månader. Landets tre dominerande fackliga centralorganisationer, norska LO, YS och Unio, är dock skeptiska till den nya arbetstidslagen.

LO i Trondheim kopplar på sin hemsida kampen mot arbetstidslagen till kampen mot den blåbruna regeringen generellt. De säger att regeringen är kapitalets regering som ger skattesänkningar till de allra rikaste (4,5 miljarder kronor hittills), privatiserar vård och utbildning och säljer ut statligt ägda företag.
Runa Evensen säger att NKP anser att övertid leder till risker för olyckor och att fel ökar med arbetsdagens längd. Övertid är också negativ för balansen mellan arbete och fritid. Arbetstidsarrangemang som ligger utanför den normala arbetsdagen kan leda till social marginalisering.

– Förslaget från departmentet gör att maktförhållandet mellan arbetsköpare och arbetare förskjuts till förmån för arbetsköpare. Förtroendevalda på arbetsplatserna kan känna press att hantera ökad användning av övertid. Det råder enighet om att det är viktigt att arbeta för ett inkluderande arbetsliv. Ökad tillgång till övertid kommer att öka möjligheten till en stegvis anställning. Det kommer att bli ännu viktigare för företagen att rekrytera dem med den bästa hälsan, säger Runa Evensen.

NKP anser att förslaget som sätter nya gränser för övertid och den föreslagna ändringen av den genomsnittliga arbetstiden är ett angrepp på det organiserade arbetslivet. Fackföreningarnas makt kommer att minska. NKP är övertygat om att fackföreningarna har den bästa expertis när det gäller att överväga arbetsavtalen. Det är fortfarande så att den som har skon vet bäst var den klämmer.

– Departementet öppnar också för söndagsarbete. Enligt semesterlagstiftningen är det inte tillåtet att hålla butiker öppna på söndagar. Beviljade undantag finns för livsmedelsbutiker under 100 kvadratmeter, bensinstationer under 150 kvadratmeter, plantskolor och platser som definieras som typiska turistorter.
Höger-/Frp-regeringen önskar på detta sätt att tillåta söndagsöppna butiker. Ett av argumenten för detta är ”ett öppnare samhälle” av hänsyn till konsumenterna, berättar Runa Evensen.

– Men vad menar konsumenterna? Enligt en undersökning i Dagbladet är majoriteten av befolkningen mot söndagsöppna butiker.
NKP ställer sig bakom motståndet mot ökat söndagsarbete. Departementets förslag till ändringar i arbetsmiljölagens bestämmelser kommer att resultera i ökning av söndagsarbete i många branscher. Det måste finnas utrymme för dagar som är annorlunda, dagar med tid för familj, vänner, fritidsaktiviteter och kultur, menar partiet.

NKP ser heller ingen orsak till att stötta förslaget om att arbetare eventuellt kan vara kvar i arbete till långt över 70 år. Det är svårt att finna ett land som har högre andel av äldre sysselsatta än Norge. Andelen äldre sysselsatta i Norge ligger högt över genomsnittet för OECD liksom för genomsnittet i EU. Ålderspensionen är 67 år. Arbetsmiljölagen öppnar förutsättningar för att vara i lönearbete tills dess att man fyllt 70 år.

– Det enda NKP kan stötta i departementets förslag är att öka stafframarna för allvarliga brott mot arbetsmiljölagen. Vi stöttar däremot inte departementets förslag att avlägsna straffansvaret för mindre allvarliga brott mot lagen. För NKP betyder uttrycken ”behovet av mjukgörande eller modernisering av arbetsmiljölagen” en försämring för arbetarna, säger Runa Evensen.

Det påstås att lagen ska öka de ungas chans på arbetsmarknaden, vad anser du om det?
– Om regeringen får sin vilja fram kommer en hel generation unga människor att bli utestängd från samhället. Från alla sidor av samhället. På grund av korta arbetsförhållanden och svårigheter att få tillgång till arbete kan de unga inte få lån till bostäder. Med dåliga löner har de knappt tillräckligt med pengar för hyra och mat. De kommer att känna otrygghet i fråga om sysselsättning på grund av ekonomin. De kommer inte att kunna skapa familj med en sådan osäkerhet. Vi kommer att se en hord av arbetslösa ungdomar medan andra unga måste växla mellan tillfälliga anställningar, om de har tur, säger Runa Evensen.
Hur tänker NKP agera för att påverka lagens innehåll eller avvisa den?
– Østfold distrikt av NKP har skrivit ett bra remissvar till Arbets- och Socialdepartementets remissinstans före utgången av remisstiden 9 oktober 2014. På bakgrund av detta har NKP centralt sent ut ett uttalande till medlemmar, organisationer och media. Naturligtvis är en resumé av detta tryckt i vår egen partitidning Friheten.
– NKP uppmanar alla medlemmar och sympatisörer att delta i en nationell politisk strejk mot en ny arbetsmiljölag den 28 januari. På initiativ av LO, Unio och YS strejkas det i de sex största städerna i Norge; Oslo, Bergen, Tromsö, Kristiansand, Stavanger och Trondheim mellan klockan 14 och 16. NKP ställer upp med partibanderoller och erbjuder arrangörerna sin hjälp för att bidra till en lyckad strejk.
– Strejken markerar motståndet mot ökad användning av vikariat, mot försvagat skydd vad gäller att arbeta med risk för långa arbetspass och mer obligatorisk övertid, och mer söndagsarbete. Således mot ökad otrygghet och mindre frihet för arbetarklassen. Förslaget till ny arbetsmiljölag flyttar makt från arbetarna till arbetsköparna och försvagar fackets möjligheter att skydda arbetarklassens intressen.

Fredrik Jönsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.