Problemen i Malmö är ingen invandrings- eller flyktingfråga – det är en klassfråga

Kriminaliteten är en följd av bland annat social utslagning, massarbetslöshet, i synnerhet bland ungdomar, och klassorättvisor. Detta drabbar såväl svenskar som personer som invandrat. I Malmö har det varit en del oroligheter med skottlossningar och handgranater som sprängts under sommaren, och många av kommunfullmäktigepartierna försöker nu göra detta till en integrationsfråga.

Klassorättvisor, social utslagning och massarbetslöshet är ingen integrationsfråga eller invandrarfråga, även om flyktingar och invandrare är överrepresenterade bland de drabbade. Klassorättvisor, social utslagning och massarbetslöshet är en fråga om vårt nuvarande samhällssystem, det kapitalistiska.

Kapitalägarna och deras frontpartier styr samhället utifrån målsättningen att genera profiter och privilegier åt sig själva, de politiska och byråkratiska toppskikten. En av vägarna som valts är att ansluta Sverige till EU, ett kamporgan som byråkratin och kapitalet använder i sin kamp mot det arbetande folket för att gynna sina intressen. EU:s fyra, som det heter, friheter för kapital, varor, tjänster och arbete har använts för att avreglera och upphäva kontroller, men också för att flytta kapital och genomföra lönedumpningar.

Den fråga man fundamentalt här måste ställa sig är: ”Frihet för vem att göra vad?” Friheten som den uttrycks, löst i text, är ett uttryck för i grunden ofria maktförhållanden. Ägarklassens frihet att styra och exploatera arbetarklassen, eller arbetarklassens frihet från förtryck och exploatering. Den liberala friheten, eller den socialistiska.

När kapitalet har frihet att utan kontroll flytta pengar runt hela världen kan Riksbanken och Skatteverket inte häva den kriminalitet som bedrivs av storföretag som plundrar den offentliga sektorn vilket hårt drabbar det arbetande folket och skattebetalarna.

Tullverkets kontroll mellan till exempel Sverige och Danmark är obefintlig. Det har visat sig att det via den vägen införs mycket vapen och narkotika. Det är en följd av EU:s Schengensamarbete, som gränskontrollerna mellan de länder som tillämpar avtalet i stort sett har avskaffats.

EU:s och därmed Sveriges vapenexport och deltagande i imperialistiska krigsäventyr har bidragit till att allt fler vapen och sprängmedel är i omlopp och lättare tillgängligt.

Sveriges Kommunistiska Parti Malmö hävdar att den organiserade brottsligheten med narkotika och vapen är en polisiär fråga. Men samhället och arbetarklassen måste utrota orsakerna till kriminalitet och det som skapar den, både den kriminalitet som bedrivs på gatunivå och den som dirigeras från direktionsrummen i banker och företag.

Sveriges Kommunistiska Parti Malmö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.