Lettlands regering vidtar repressiva åtgärder mot barn

UTRIKES Organisationen ”Academy Kids TV” i Lettlands huvudstad Riga utbildar barn till journalister för TV och…