Viss ökning av cancer i spåren av olyckan i Tjernobyl

INRIKES Forskare vid Uppsala universitet har med nya metoder mätt förekomsten av cancer i nio län,…

PFAS på farliga nivåer i regnvatten världen över

KLIMAT Riktpunkt har tidigare skrivit om de farliga evighetskemikalierna som går under namnet PFAS, och att…

Cancer tydligt kopplad till föroreningar

KLIMAT Mer än 10 procent av alla cancerfall i Europa orsakas av föroreningar visar en ny…