Sverige knyter allt närmare band med NATO och USA

INRIKES Det svenska samarbetet med NATO har ökat och fördjupats de senaste åren och just nu…