Regeringen utreder lagändring för värnpliktigas NATO-placering utomlands

INRIKES Enligt svt.se är regeringspartierna och Socialdemokraterna överens om att antalet värnpliktiga successivt ska öka de…

Försvarsmakten vill sprida farliga kemikalier i Vättern

KLIMAT Att försvaret sprider sitt krigiska gift till förmån för imperiallismen vet vi, men nu har…