Internationella funktionshinderdagen

Tisdagen den 3 december var det den internationell funktionshinderdagen, och precis som förra året regnade det…

Debatt: Partiet borde formulera ett handlingsprogram för funktionshindrade och de politiska frågor som rör dem

Funktionshindrade tillhör en av de mest marginaliserade grupperna. Mot bakgrund av detta anser jag att partiet…

Den Internationella funktionshindersdagen
– en fråga om mänskliga rättigheter

En europeisk tillgänglighetslag. Denna konkreta åtgärd och förslag lämnades in den 2 december av EU-kommissionen med…