Den Internationella funktionshindersdagen
– en fråga om mänskliga rättigheter

En europeisk tillgänglighetslag. Denna konkreta åtgärd och förslag lämnades in den 2 december av EU-kommissionen med anledning med att man igår uppmärksammade Internationella funktionshindersdagen världen över, skriver Stig Nyman på Dagens Samhälle.

Tillgänglighetsdagens uttalade syfte är att ge personer med funktionsnedsättning i Europa lika villkor och erkännande för sina rättigheter. Det är tänkt att det successivt ska skapas juridiska förutsättningar för att man ska kunna förverkliga ett samhälle för alla. Den Internationella funktionshindersdagen har uppmärksammats sedan den 3 december 1992. Vidare rapporterar Stig Nyman att FN har påpekat att ”tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning som kollektiv är en rättighet och en ovillkorlig så kallad ”förhandsskyldighet” för staten”.

Den nya europeiska tillgänglighetslagen ska i praktiken säkerställa att staterna realiserar att byggnader, transporter, information och kommunikation, IT och varor och tjänster som är avsedda för allmänheten ska vara tillgängliga. Det betonas också att stater inte kan använda kostnader som förevändning för att inte göra befintliga miljöer successivt mer tillgängliga.

I väntan på att lagen officiellt träder i kraft, hänvisar man till förekomsten av en individuell rättighet om skälig anpassning som omfattar hela samhället utan undantag. Om denna rättighet inte efterlevs, klassificeras det enligt FN som diskriminering.

I flera år har Handikappförbunden och dess ordförande Stig Nyman arbetat för införandet av en europeisk tillgänglighetslag. Man har konsekvent förespråkat och gått i bräschen för tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och universell utformning av varor och tjänster inom it, transport, hälsovård, utbildning, bostäder, räddningstjänst, turism, bank, försäkring, hushållsapparater, detaljhandel, rättsväsende, kultur, fritid och sport.

Stig Nyman skriver även att handikappförbunden kräver att regeringen agerar och vidtar följande konkreta åtgärder:

• Tillsätt en utredning för ett universellt utformat samhälle. Det handlar om tillväxt. Vi har levererat inspiration till utredningsdirektiv.
• Se över styrningen till myndigheter som Boverket, Trafikverket, Konsumentverket och Upphandlingsmyndigheten med flera.
• Säkerställ att tillgänglighet enligt FN implementeras tydligt inte bara i Socialfonden utan även i Regionalfonden som krav från EU slår fast.
• Stärk forskning och utveckling med fokus på kunskap och innovation mot ett universellt utformat samhälle.
• Skapa en oberoende övervakning av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning inom ramen för en oberoende MR-institution.

Viktigt citat från Handikappförbundens ordförande Stig Nyman: ”Cirka var femte person uppger själva att de har en funktionsnedsättning som påverkar det dagliga livet. Trots det planeras vårt samhälle utifrån en norm som utestänger stora delar av befolkningen.”

Charlie Paulsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.