Röstar folk som i Kalmar?

Som Kalmar röstar, röstar Sverige, rapporter Aftonbladets ”Politikerkollen”. ”Kalmar är det distrikt där invånarna har röstat…