Finns det kvinnor? Tankar om trans och Kajsa Ekis Ekman

DEBATT I ärlighetens namn försökte jag länge undvika den här frågan. Det är en svår frågan…

Regeringen föreslår lagändringar kring könstillhörigheten

INRIKES Socialdepartementet skickade i början av november ut ett förslag till lagrådsremiss till ett antal instanser.…