Kapitalismens lagar undergräver grundvalarna för det mänskliga samhället

TEORI, MILJÖ, KLIMAT Nedan följer del 4 av de tyska kommunisternas miljöprogram,  Teser om klimatförändringen och…