Öppet brev till Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

Till:

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

Från:

Kommunals ordförande Annelie Nordström och Kommunalråden i Älvdalen, Bräcke, Storuman och Åsele

Bärplockarnas arbetssituation har berört och framförallt upprört svenska folket i allmänhet och bärplockarna och bärkommunerna i synnerhet. De svarta rubrikerna har duggat tätt i media beträffande bärplockarnas orimliga arbetssituation.

Under årets bärsäsong har det funnits ca 5000 utländska bärplockare i de svenska skogarna. De kommuner som främst har berörts är Älvdalen, Bräcke, Storuman och Åsele. Efter förra årets bärsäsong stod det helt klart för Kommunal att regelverket kring anställningsvillkoren måste förändras. Insikten medförde att Kommunal inför årets bärsäsong var en aktiv part vad gäller att ge förändringsförslag till Migrationsverket vad gäller anställningsvillkoren för samtliga bärplockare som har ansökt om arbetstillstånd. Allt för att arbeta för en renare bärbransch. Migrationsverket har i år inte godkänt något arbetstillstånd där vi uppgett att arbetsvillkoren är sämre än jämförbart kollektivavtal. Mot denna bakgrund har Kommunal som en part på arbetsmarknaden, tagit sitt ansvar för att den utländska arbetskraften inom bärbranschen ska få bra och korrekta arbetsvillkor då de kommer till Sverige. Tyvärr händer något efter att arbetstillståndet har beviljats. Vi kan tyvärr konstatera att arbetstillståndshanteringen bara är ett spel för galleriet och att de som Jr arbetsgivare enbart uppger det vi och Migrationsverket vill höra för att de ska få ett beviljat arbetstillstånd.

Kommunal har gjort stora arbetsinsatser för att följa upp att arbetsgivarna följer det som de utlovat. Företrädare för Kommunal har varit på plats ute i skogarna för att söka upp och träffa bärplockare och arbetsgivare. I mötet med bemanningsföretagen som oftast är arbetsgivare, blir det tydligt att de inte har haft för avsikt att följa vad de utlovat och bevisligen inte heller gjort det i ett flertal fall. Detta innebär att det är många arbetstagare som inte fått den lön som de är berättigade till. Trots våra många och aktiva insatser för bärplockarna, blir det svårt för oss som fackförbund att bistå de bärplockare som är våra medlemmar. Systemet med bemanningsföretag inom bärbranschen behöver regleras och anpassas så att det blir kompatibelt med svensk arbetsmarknad. Tyvärr blir resultatet nu istället att bärbranschen blir en form av människohandel där många intressenter ska vara med och dela på vinsten av det svenska bäret som plockas.

Vidare får kommunerna en oförskylld ekonomisk belastning med anledning av arbetsgivarnas agerande i samband med bärplockningen. För många arbetsgivare har planeringen innan varit undermålig vilket innebär att någon måste städa upp och ta ansvar för bärplockarnas situation. Problemen har hopat sig med allt från boende till hemtransporter, där kommunerna tagit sitt ansvar. Problemen uppstår i hög grad för att det inte finns någon arbetsgivare på plats som kan lösa de

problem som uppstår, samt att den industriella plockning av bär som sker, innebär att det kommer väldigt många bärplockare samtidigt vilket i sin tur kräver oerhört stora resurser.

Idag finns ingen i branschen som är villig att ta någon risk utan all risk läggs på den enskilda plockaren. Grossisterna som tjänar de stora pengarna på bären borde kunna ta en betydligt större risk i sammanhanget. När det gäller bäruppköparna är deras roll i mångt och mycket likt en arbetsgivares ansvar, med åtagande att köpa plockade bär samt delaktighet i framtagning av boende, mat fordon mm. Bäruppköparens roll idag är alltför oklar och systemet är uppbyggt för att slippa beskattning i Sverige, vilket medför en rad andra avarter som i slutänden innebär att bärplockaren är förloraren.

Kommunal och bärkommunerna kräver följande av ansvarig arbetsmarknadsminister:

1. Regeringen måste ta ett aktivt ansvar för bärfrågan. Inte stå passiv och hävda att man ej har något ansvar och någon roll att spela.

2. Bärkommunerna måste få ersättning av staten för de kostnader som uppkommit i och med hemresor etc. för bärplockarna.

3. En utredning måste tillsättas där bland annat parterna på den Svenska arbetsmarknaden ska ingå. Det krävs en förändring av regelverket för att bärplockarnas arbetssituation ska vara i paritet med arbetsmarknaden i övrigt.

4. Skattesystemet kring bärbranschen måste även den utredas. Vi är av åsikten att all bärplockning som sker för industriellt bruk bör åläggas skatt. Här bör inga oklarheter råda som idag. För att få en ren bransch måste villkoren vara densamma för alla som verkar inom branschen.

Klarar vi inte att få ordning på bärbranschen kommer det alltid att dyka upp nya aktörer som tror sig kunna göra en vinst på arbetstagarens bekostnad. Tyvärr är det inte sällan så att vinsten görs på både mat, logi samt biluthyrning, där arbetstagaren får betala ett alltför högt pris för vad han eller hon får i utbyte. Vi kräver nu av arbetsmarknadsminister Hillevi Engström att ett rejält omtag görs i enlighet med detta upprop. Vi står till förfogande som parter i ett sådant förändringsarbete.

Annelie Nordström, Kommunals ordförande

Sven-Åke Draxten, kommunalråd Bräcke kommun Herbert Halvarsson, kommunalråd Älvdalens kommun Gunilla Lundgren, kommunalråd Storumans kommun Bert-Rune Dahlberg, kommunalråd Åsele kommun

Stockholm oktober 2010

En tanke på “Öppet brev till Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.