SKP: ”Politikerna i Gällivare sviker ungdomarna”

Urix 2009
Från åsiktsfestivalen Urix, Söderhamn, år 2009. Ungdomarna på bilden har ingenting med artikeln att göra.

”Ungdomsfullmäktige” i Gällivare måste ställas in, vilket får Ungdomsrådet och SKP:s kommunfullmäktigegrupp att reagera starkt.
– Detta är ett hårt slag mot demokratin och välbefinnandet då Ungdomsfullmäktige, med temat ”ungdomars psykiska ohälsa”, ställs in på grund av politikers ointresse, säger Fredric Olofsson (SKP).

I Gällivare kommun har Sveriges Kommunistiska Parti två kommunfullmäktigeplatser. I senaste valet i september ökade partiet dessutom. En av kommunfullmäktigeledamöterna är Fredric Olofsson, 34 år, som bland annat tidigare varit ordförande i Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund. Han är en av de som reagerar starkt.

Ungdomsrådet i kommunen är inte nådiga i sin kritik mot politikerna som uppenbarligen inte bryr sig, här är brevet som skickades tidigare denna månad:

”Vi från Ungdomsrådet vill härmed informera er om att vi har tagit ett beslut, på senaste referensgruppsmötet för Ungdomsfullmäktige (UF), att ställa in årets UF-dag som skulle genomföras den 25 november 2010.

Anledningen till beslutet är att vi ungdomar är mycket besvikna och förbannade över Ert svaga och oengagerade intresse för ungdomsfrågor. Sista datum för anmälan till UF gick ut den 5 november och den 8 november hade vi endast fått in 2 anmälningar från politiken. Däremot har vi fått in ca 60 deltagare bland ungdomarna.

Dessutom har det varit ett dåligt intresse från referensgruppen att delta under planeringsmötena. Under hösten har vi haft två referensmöten och på det första mötet deltog två politiker och under det sista mötet var det endast en politiker närvarande. En fundering som vi ställer oss är; varför har inga ersättare kallats in till dessa möten?

Under planeringen av UF har vi haft problem med kommunikationen då ni inte har svarat på vår kontaktpersons mejl.

Planeringen av UF blir därför svårarbetad. Istället för att koncentrera oss på planeringen och genomförandet av UF så har mycket tid och energi spillts på att vänta på svar.

Vi i Ungdomsrådet har tidigare ifrågasatt formen för UF och vi har försökt förändra arbetssättet. Men vad hjälper det om intresset saknas hos politikerna. Nu förstår vi i Ungdomsrådet att Gällivare kommuns politiker endast vill ha UF för att ge sken av att det satsas på ungdomar. Det ska se snyggt ut på papper.

Samtliga deltagare under sista referensgruppsmötet 2010-11-09 var överens om beslutet att ställa in årets Ungdomsfullmäktige.”

Fredric Olofsson säger till Riktpunkt att han inte vet vad detta får för konsekvenser, och vilken bild detta skapar hos elever/ungdomar är idag ”oklart”:

– Men ett ökat politikerförakt samt missnöje är nog inte helt uteslutet, säger Fredric Olofsson.

Han berättar att arbetet inför Ungdomsfullmäktige även tidigare år varit ganska tungrott. Årets tema: Ohälsa bland ungdomar, bestämdes som ett resultat utifrån förra årets UF.

– Ungdomar, politiker och tjänstemän fick i slutet av förra UF fylla i ett formulär med olika alternativ, vad man trodde var de tre viktigaste frågorna för Gällivares ungdomar.

Viktigaste frågan (38 procent) var psykisk ohälsa bland ungdomar följt av meningsfull fritid för ungdomar, bostäder, arbete och kriminalitet. Det fanns även flera andra frågor, men som ansågs vara mindre viktiga.

– Ingen politiker inklusive jag själv, hade tagit med frågan om psykisk ohälsa bland ungdomar samtidigt som 38 procent av ungdomarna hade den som viktigast. Det föranledde att det skulle komma att bli det här årets tema för UF.

– Utifrån det så hade detta UF varit väldigt behövligt. Många ungdomar mår helt enkelt inte bra, är inte tillfreds med sin tillvaro, säger Fredric Olofsson.

Föreläsare och lokal för UF hade bokats men var givetvis tvunget att avbokas. Det var tur att det inte hade hunnit bokats lunch för alla deltagare, menar han.

– En annan anledning till att UF kanske hade varit extra viktigt i år är ett beslut om en förstärkning av elevråden. Att de skall vara som en röd tråd upp till UF. Till och med Barn- Utbildning och Kulturnämndens ordförande har varit och pratat i skolorna om hur viktigt det är med elevdemokrati och ansåg att det skulle satsas på elevrådsutbildningar. Det har skett under året och det har medfört att flertalet elevrådsutbildningar hållits och arbetet förankrats i respektive skola. Nu när beskedet kom, om att UF inte blir av, så har besvikelsen varit stor hos många elever i elevråden, de hade verkligen sett fram emot UF, säger Fredric Olofsson.

Finns det något ljus i tunneln? undrar säkert många.

– Det enda positiva jag kan se komma ut ur det här är, att en diskussion om arbete med ungdomsfrågor kanske kommer upp på dagordningen. Obemärkt kan det i alla fall inte passera.

SKP Gällivare har lagt en motion om ”Samordnat Ungdomsarbete” samt en motion om ”Att kommunen skall anställa fältarbetare”.  Se deras hemsida.

– Vi, SKP, är ganska aktiva då det gäller ungdomsfrågor och kommer att ges mer möjligheter då vi denna mandatperiod även kommer finnas representerade i kommunstyrelsen.

– Avslutningsvis vill jag även tillägga om ”Fryshusandan” som hölls i Gällivare den 19-20 april 2010 (riksturné anordnad av Fryshuset). Även då var det väldigt dålig uppslutning samt förankring hos politikerna fast de själva varit med och beslutat om att bjuda in Fryshuset till kommunen. För tillfället finns det som sagt en hel del mer att önska, från politikerna i Gällivare, då det gäller arbetet med ungdomsfrågor.

Fredrik Jönsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.