NBTF aktualiserar frågan om asbest

Kommentar. I ett pressmeddelande berättar Nordiska Byggnads- och Träarbetarefederationen, NBTF, att de aktualiserar frågan om en bättre arbetsmiljö och i synnerhet frågan om asbest genom en aktionsdag som genomfördes onsdagen den 3 november. De fackliga organisationerna besökte många arbetsplatser i hela Norden.

Asbest är ett gammalt problem, redan i januari 1972 motionerade den dåvarande riksdagsledamoten för Vänsterpartiet Kommunisterna, John Takman*, om ett totalförbud för användning av asbest. Motionen behandlades i riksdagen den 12 december samma år.

Socialutskottets betänkande gick ut på att den skulle avslås. De fackliga organisationernas remissvar gick i praktiken på samma linje.
– Den hade varit på remiss hos såväl statliga organ som arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, och ingen av dem hade velat ha något absolut förbud, sa socialdemokraten John Johnsson från socialutskottet.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet hade velat ha totalt förbud, men sagt att om det ej anses möjligt skulle asbest åtminstone förbjudas i fri form och asbesthaltigt material underkastas en strängare lagstiftning. Ändå måste de ha reagerat när de läste i John Takmans motion att man faktiskt lyckats hitta ett ersättningsmaterial för asbest vid Huddinge sjukhus. Deras krav var som ett gläfsande från en kuvad hund som vet att det ändå är husse som bestämmer. Byggnadsarbetareförbundet hade ju krävt ett förbud mot asbest i närmare tjugo år innan motionen väckts i riksdagen och borde ha intagit en annan position och inte medverkat till att få motionen avslagen.

Socialutskottet motiverade sitt avslagsyrkande för motionen med att det skulle bli för många dispenser om man förbjöd asbest, eftersom man inte funnit tillfredsställande ersättningsprodukter.

Vid rösträkningen röstade 278 riksdagsledamöter ja till socialutskottets hemställan att avslå motionen. Bara 19 röstade nej och 6 lade ner sina röster. Motionen blev alltså avslagen med stor majoritet. Beslutet fattades inte med arbetarnas och folkhälsans bästa för ögonen, utan som en eftergift åt kapitalet. Det dröjde ytterligare 20 år innan förbudet var ett faktum och ett onödigt lidande för de som tvingades arbeta med asbest. Och fortfarande finns det medlemsländer inom EU som tillåter asbest.

Fotnot: John Takman tillhörde den grupp av kommunister som 1977 lämnade ”huvudkrymparligan” i VPK och ansöt sig till Arbetarpartiet Kommunisterna.

JJ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.