Regeringen fortsätter sitt arbete med att krossa fackföreningarna

Regeringen och borgerlig media älskar att framställa högerregeringen som ansvarsfull och och föredömlig. Inte minst försöker man negligera det faktum att regeringen dagligen gör attacker mot fackföreningsrörelsen med målsättningen att göra den fackliga rörelsen totalt tandlös.

Förstörelsen av A-kassan var bara där man startade, man hade långt mer i sin målsättning.

Hur man hanterar LAS lagen om anställningsskydd är intressant att följa. Vid en första betraktelse kan man förledas att tro att regeringen är splittrad i frågan. Folkpartiet och Centern kan förefalla stå i opposition till Moderaterna i frågan. Folkpartiet och Centern kräver i stort sett att LAS skall avskaffas omgående, detta krav avvisas av Moderaterna då de säger sig försvara LAS. I själva verket är det så att Moderaterna har begripit vad Folkpartiet och Centern inte begripit och det är att om man vill bli omvald 2014 går det inte att på ett bräde och direkt avskaffa LAS. Det skulle väljarkåren inte acceptera. Från Moderat håll kan man tänka sig att de är ganska irriterade på dumskallarna inom alliansen. Samtidgt som Folkpartiet och Centern framstår som politiska vildar förstör de Moderaternas strategi att vara det parti som är arbetarnas parti. Alliansregeringens partier är dock helt överens i den grundläggande frågan om LAS. Självklar menar samtliga partier att den är en styggelse och skall bort. Frågan är hur.

Enligt Moderaterna skall LAS knäckas genom långsiktig och målmedvetet politiskt arbete. Först skall fackföreningarna göras tandlösa och på sin höjd ordna korvgrillning åt sina få medlemmar.

När ett företag i dag vill avskeda parsonal sker det efter förhandlingar med respektive fackförening. Det absolut vanligaste skälet för uppsägning av personal är övertalighet. Kan företaget inför facket bevisa att personalstyrkan är för stor i förhållande till orderingången är det fritt fram att avskeda. Vill däremot avskeda personal av andra skäl, exempelvis att man är irriterad på någon anställd för att denne är fackligt aktiv. Ja då måste avsedandet ske av ”personliga” skäl och då blir förhandlingsläget betydligt besvärligare för företaget och missbrukas rätten till avsked av personliga skäl kan företaget bötfällas med en summa som motsvarar max 32 månadslöner.

Det här irriterar naturligvis Svenskt Näringsliv som själva vill besluta om allt som rör respektive företag och dess personal.

Därför har Svenskt Näringsliv klagat på detta till regeringen och fått den att tillsätta en utredning under Jonas Malmbergs ledning och uppdraget är att man skall lägga fram förslag som innebär att företagens kostnader vid uppsägning av personliga skäl minskar.

Så jobbar målmedvetna högermän, gaphalsarna i Folkpartiet och Centern har inte riktigt fattat det.

Lars Lundberg

Etiketter:

En tanke på “Regeringen fortsätter sitt arbete med att krossa fackföreningarna

 1. En rättelse!
  citerat ovan
  -”När ett företag i dag vill avskeda parsonal sker det efter förhandlingar med respektive fackförening. Det absolut vanligaste skälet för uppsägning av personal är övertalighet. Kan företaget inför facket bevisa att personalstyrkan är för stor i förhållande till orderingången är det fritt fram att avskeda-”
  Begreppsförvirring råder tydligen eftersom vid arbetsbrist och därmed övertalighet är det inte frågan om ”avsked” utan om ”uppsägning”.
  Avsked är någonting helt annat och kan ske endast om vissa kriterier, närnmare specificerade i LAS, kan visas uppfylda!
  Någon Djävla Ordning får det väl vara även i detta forum!!!
  med vänlig hälsning
  kjell karlsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.