Därför varslar Byggnads om strejk

Fackföreningskamrat!
Vi befinner oss just nu i en avtalsrörelse som förefaller bli både hård, tuff och prövande för Byggnads medlemmar.

Byggföretagen (Sveriges Byggindustrier, BI) har gått ut stenhårt och sagt nej till allting, ja man har gått längre än så. Man begärde medling innan förhandlingarna ens börjat.. Nedan följer en kort presentation av Byggnads krav samt en kommen­tar från mig.

Löneökningarna skall utgå generellt.
Sedan 2001 har Byggnads i centrala förhandlingar avstått en del av utrymmet (snitt 0,5 %) för att dessa skall utgöra en lokal pott som vi skall förhandla om lokalt. Förra året var potten 0,8 %. Drygt hälften av företagen, speciellt de stora vägrade att betala ut ett öre lokalt. Byggnads kräver därför att nu skall allt, dvs. även den lokala potten betalas ut direkt och utan tjafs.

Stoppa BI:s ensidiga beslut att inte betala ut retroaktiva löner.

Låt oss säga att ett nytt bygge startar 1 januari. Efter en vecka eller så, så sätter sig arbetslaget i ackordsförhandlingar med företaget. Efter många om och men kom­mer man till slut fram till en uppgörelse. Då har tiden gått så att vi är i slutet av mars när uppgörelsen är klar och undertecknad av företaget och Byggnads lo­kalavdelning. För oss är det då självklart att uppgörelsen skall gälla från den 1 januari, dvs. från byggstart. Uppgörelsen skall gälla retroaktivt samt framåt. Så har det också varit. Nu har dock BI:s styrelse själva beslutat om att det får bli ett slut på det här. Det innebär att företaget skulle kunna trilskas i det oändliga och få till en uppgörelse när det saknas en månads arbete på objektet och då bara betala ackordslön under den månaden. Så kan vi inte ha det.

Det skulle innebära en enorm lönesänkning, 30.000:- per år är inte orealistiskt.

Inför arbetsmiljöcertifiering.
Det kan inte vara så att det är förenat med livsfara att gå till jobbet. I polisyrket som naturligtvis är ett farligt och utsatt yrke omkommer en polis vart tredje år i tjänsteutövningen, under samma period omkommer 36 byggnadsarbetare. Bolagen har sagt nej till miljöcertifiering och i stället inbjudit Byggnads att delta i bolagens arbetsgrupp för miljön. Man är livrädd för att miljöarbetet skall kosta något.

Vi måste se över hela arbetsmiljön, det innebär också en översyn av ställningar, verktyg, kläder mm. När man gjort en ordentlig kartläggning skulle man kunna certifiera företaget. På samma sätt som bolagen får så kallat ISO-certifikat eller våtrumsbehörighet.

Längre föräldrarlön.
Om man blir en lycklig förälder är det väl inte fel att under en tid få vara det på heltid.

Arbetstidsförkortningen ska utökas till 40 timmar.
Arbetstidsförkortningen skall ses som ett sätt att även arbetarna skall få del av den produktivitets ökning som ständigt sker. Nu har vi 34 timmar i arbetstidsförkort­ning per år. Byggnads föreslår i förslaget till nytt avtal att den utökas till 40 tim­mar. Sveriges Byggindustrier vill däremot att den tas bort. Kraftig lönesänkning alltså, eller på ren svenska, ett slag på käften.

Tillsammans med det här brevet får Du 5 affischer där Byggnads avtalskrav pre­senteras, ta med dem tillsammans med brevet från mig till jobbet. Sätt upp affi­schema på någon lämplig anslagstavla, brevet kan Du låta arbetskamraterna läsa för att få lite förklaring till kraven.

Skulle Du ha någon arbetskamrat som inte är med i Byggnads kan Du passa på att fråga om inte vederbörande skäms.

Det är som att likna vid att 4 byggjobbare sitter hemma och tittar på Tipsextra, sedan beslutar man sig för att ta en taxi till krogen. När man är framme hoppar tre glatt ur taxin och låter den fjärde betala. Inte särskilt lyckat, eller vad säger Du.

Lars Lundberg
Byggnads GävleDala

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.