SKP-tal vid La Mano (Stockholm) 2012

Kjell Bygdén.

Kjell Bygdén, SKP:s internationella sekreterare, talar vid La Mano-monumentet i Stockholm, vid arbetarrörelsens gemensamma 1 maj-manifestation.

Kamrater, fredsvänner, antiimperialister och antifascister,

det är ju så länge sedan, säger säkert många om spanska klasskriget och
tycker att det vid det här laget borde vara överspelat. Vi svarar dem att det
ännu är aktuellt. Om inte, vad har förändrats i de mellanmänskliga
relationerna som vilar på klassamhällets grunder?

Den demokratiskt valda regeringen i Spanien 1936 innehöll flera
vänsterpartier, inklusive kommunister. Dess politiska program var att
omfördela mark till fattiga bönder och förstärka fackliga rättigheter. Detta
rimmade mycket illa med godsägarnas och kapitalets intressen, som
därför inledde en revolt i fascistisk regi under general Francos ledning,
vilken i sin tur uppbackades av tunga vapen, flyg och trupp från nazi-
fascistiska Tyskland och Italien.
Churchill uttryckte sin och kapitalisternas syn på kriget i Spanien när han
beskrev den legitima regeringen som ”ett utfattigt och efterblivet proletariat
som vill störta kyrkan, stat och egendom och tillsätta en kommunistisk
regim”. De som var emot detta beskrev han som patriotiska, religiösa och
borgerliga krafter som marscherade för att återställa ordningen genom att
etablera en militär diktatur.” (I sina memoarer beskrev han sig ha varit
neutral i denna fråga.)

Så långt kapitalets och dess drängars demokratiska ”värderingar” som i
någon mån underlättar förståelsen av alla de kapitalistiska ländernas s.k.
Non- interventionspolitik som innebar att Folkfronten hindrades från att ens
köpa mat och mediciner utifrån.
Förutom Sovjetunionen och Mexiko gjorde alla länders regeringar
eftergifter gentemot fascisterna, vilket starkt bidrog till andra världskriget
där över 50 miljoner människor mötte döden. Offren bland de sovjetiska
folken räknar till ca 26 miljoner.
Vi kan hävda att andra världskriget började i Spanien där fascisterna
kunde testa sina vapen och sin stridsduglighet, få bort socialismen och
tillförsäkra sig leveranser av spansk järnmalm inför fortsättningen.

Fascisterna som i dag krupit in bakom neutrala och demokratiska fasader
talar antikommunism och att kommunism är detsamma som fascism. Det
är en klar skymf mot de 502 svenskar som frivilligt deltog i kriget mot
Franco- fascismen och som vi högtidlighåller minnet av här i dag vid La

Mano, bara en handfull av dem var inte kommunister. De som av någon
anledning i sammanhanget är skeptiska till kommunister kanske kan
återerinra sig den liberale statsvetaren Herbert Tingstens ord: ”Fascismen
är borgerlig: den har överallt kommit till makten så gott som uteslutande
med stöd av borgerliga, antisocialistiska folkgrupper. Den har i sina
grunddrag bevarat den borgerliga produktionsordningen, den privata
äganderätten till produktionsmedlen, den i princip fria konkurrensen och
fascismen avvisar tanken på ekonomisk utjämning. (fri konkurrens leder
till monopol, därav ”i princip”)

Densamma girighet som 1936 lockade storkoncerner till Spaniens råvaror,
i vars spår officerare fann sin lust att döda och ge order finns än i dag.
Företagens namn är i många fall desamma. I dag kommer inte rapporterna
från Sierra Madre eller Guernica, men Falluja, Kabul, Tripoli, Benghazi
eller Kundus. Och hur stor är inte blodstörsten till Libanon, Afrikas horn,
DFR Korea, Venezuela eller Kuba? Kapitalet söker hela tiden nya
konfliktområden för att utöka sitt territorium. Vi frågar oss om nästa mål blir
Syrien eller Iran? Eller kommer konfliktkällorna ligga på närmare håll, i
Grekland eller Portugal om människorna där söker sig de ideal och vägar
för att bygga sitt samhälle som bara en aning påminner om den spanska
Republiken 1936- 39?

Västmakterna hade 1945 på bara några veckor kunnat avsätta Franco. I
stället ingick USA ett avtal med honom för att upprätta flygbaser. Så
säkrades den spanska fascismen och kunde leva vidare utan att
folkmordet klarades upp.
I modern tid har juristen och f.d. domaren Baltazar Garzon suspenderats i
11 år därför att han ansetts ha överträtt sina befogenheter när han
öppnade arkiven över de som avrättades under spanska klasskriget. Han
inledde också en process om brott mot de som gjort sig rika genom
penningfiffel och flyttat statliga pengar till privata bankkonton utomlands
m.m.
Garzon försökte också få Pinochet, det chilenska folkets bödel att bli dömd
för sitt brott. Pinochet liksom Franco- fascismens bestialitet har för
decennier tillintetgjort möjligheten till en folklig kamp och verklig demokrati
vilande på den ekonomiska jämlikhetens och solidaritetens grund. Dessa
har skrivit historia och lagar och hänsynslöst bestämt folkets

levnadsvillkor. Kampen är lika aktuell, då som nu.

Ingen vapenexport till krigförande länder och diktaturer som USA,
Indonesien eller Saudiarabien.

NATO ut ur Sverige! Sverige ut ur NATO!
Leve folkens suveränitet!
Leve en verklig demokrati i enlighet med socialism,
för freden.

Kjell Bygdén
Första maj 2012

En tanke på “SKP-tal vid La Mano (Stockholm) 2012

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.