KKE har genomfört 95 år av outtröttlig kamp

Vid den här tidpunkten arrangerar Greklands Kommunistiska Partis (KKE:s) partiorganisationer aktioner i ett flertal grekiska städer för att högtidlighålla partiets 95-årsdag. KKE grundades 17 november 1918 som en produkt av arbetarrörelsens utveckling samt influerade av den storslagna socialistiska revolutionen i Ryssland 1917.

Partiet vägleds av Marxism-leninismens revolutionära världsåskådning och från tiden av dess grundande. KKE har varit trogna principen om proletär internationalism. Man försvarade bygget av socialism i Sovjetunionen, i andra europeiska länder, i Asien och på Kuba. Partiet deltog i den Kommunistiska Internationalen. Det uttryckte sin solidaritet med världsarbetarklassens kamp, med de människor som stred för deras nationella frigörelse och för Socialism. KKE mottog under kritiska och svåra perioder internationell solidaritet och stöd från den internationella Kommunistiska arbetarrörelsen. Man kämpade för omgrupperingen av den internationella kommunistiska rörelsen efter tillbakagången och krisen som man upplevde och fortfarande genomgår idag, i synnerhet efter segern för kontrarevolutionen 1989-1991.

KKE har under sin 95-åriga historia uppvisat ett solitt engagemang för de grundläggande principerna av ett revolutionärt arbetarparti, erkännandet av arbetarklassens ledande roll gällande samhälleligt framåtskridande samt Marxist-leninistisk ideologi såväl som revolutionär teori för revolutionära politiska aktiviteter. KKE har aldrig förnekat klasskampen, den socialistiska revolutionen eller proletariatets diktatur.

Partiet uthärdade turbulensen i samband med kontrarevolutionens seger i Sovjetunionen och de andra socialistiska staterna i Europa och Asien. Detta uthärdande är inte tillfälligt. Det har smidigts genom historiska blodsband med arbetarklassen och de fattiga bönderna sedan första stunden av dess grundande.

Från 1918 och framåt har bidragit med ett politiskt innehåll till arbetarnas kamp mot den kapitalistiska exploateringen och betalade priset i form av åtskilliga dödsoffer, tortyrer och förföljelser. Under de första århundradena av dess existens, konfronterades partiet med statsförtryck i alla borgerliga former (parlamentariskt, diktatoriskt) och envisades med att organisera arbetarklassen med positiva resultat till förmån för folkrörelsen. Man uppvisade uthärdighet under särskilt svåra förhållanden av illegalitet. Partiet befann sig i förgrunden av de väpnade striderna mot ockupationen av de tre stormakterna Tyskland, Italien och Bulgarien genom motståndsrörelsen EAM-ELAS. Vid två tillfällen, i december 1944 och i Greklands demokratiska armés väpnade strid som varade i tre år, 1946 till 1949 och arbetarrörelsen som leddes av KKE och de allierade böndernas rörelse hamnade i väpnad konflikt med den borgerliga makten. Den stöddes initialt av Storbritannien och senare av USA avseende den direkta, imperialistiska, militära interventionen.

Under sin 95-åriga existens har KKE stridit mot uppfattningen beträffande samarbetet med de exploaterade och exploatörerna, exploatörernas utsugning. Partiet försvarade arbetarklassens framsteg. KKE:s djupa historiska rötter i arbetarklassen och dess solida engagemang för Marxism-leninismens grundläggande principer förklarar varför man under tidigare kriser, i synnerhet 1968 och 1991 lyckades att säkra dess kontinuitet.

KKE har omgrupperats organisatoriskt, ideologiskt och programatoriskt under varje ny period av dess 95-åriga historia, baserat på de fem intervenerande partikongresserna sedan 1991 års kris. På sin senaste kongress, den 19:e antog man sitt nya partiprogram som vidareutvecklar KKE:s övergripande strategi för bygget av socialism och klasskampens basala skyldigheter.

KKE kommer också i Aten den 8 december att högtidlighålla sin 95-årsdag med en stor central politisk aktion på Freds- och Vänskapsarenan där tiotusentals arbetare från den grekiska huvudstaden förväntas närvara. Generalsekreteraren för KKE:s centralkommitté Dimitris Koutsoumpas kommer att hålla ett tal vid aktionen. Efteråt kommer det att hållas en konsert med sånger av den välkände grekiske kompositören Mikis Theodorakis.

Solidnet, 27:e november
Översättning: Charlie Paulsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.