Angående ”rapporten” från FN:s råd om brott mot mänskliga rättigheter i DFR Korea

En talesman för Demokratiska Folkrepubliken Korea (DFRK) och dess utrikesministerium​gav i fredags den 21 februari svar genom KCNA (Koreas Centrala Nyhetsbyrå) för att bemöta en ”rapport” om brott mot mänskliga rättigheter i DFR Korea vilken nyligen släpptes av undersökningskommissionen (CI), underordnad FN:s råd för mänskliga rättigheter.

DFRK har aldrig erkänt (CI) kommissionens existens eftersom den inte är mer än en nyinrättad institution åt USA med satellitstater, att låta deras aggressioner och provokationer fortplanta sig på allehanda sätt. Kommissionen (CI) inrättades egenmäktigt av USA och dess satellitstyrkor vid FN- rådets möte förra året i deras envetna avsky mot Demokratiska Folkrepubliken Korea (den norra delen av Korea som envist motstår USA-imperialismens militära aggressioner och provokationer).

Folkrepubliken Korea avvisar kategoriskt denna ”rapport” och anser att den inte ens förtjänar en notis. Folket i DFR Korea åtnjuter verkliga demokratiska fri- och rättigheter medan ”rapporten” ger en totalt missvisande bild. Detta eftersom den är späckad med lögner och påhitt i ett medvetet hopkok av fientliga krafter och slödder från ”element med dubbla identiteter som hoppade av från norr”, d.v.s. brottslingar som flydde från DFR Korea efter att ha begått brott mot landet för att tjäna pengar och berika sig själva. Det sist nämnda är en sysselsättning som är djupt förbunden med hela det kapitalistiska systemet och som gör att ekonomiska brottslingar får företräde att definiera världen och styra den under definitioner av frihet och demokrati. Att USA således tar till orda för att skydda brottslingarna är inget som bör orsaka någon större förvåning.

Alla som nu driver förtalskampanjen mot DFR Korea har blivit helt vilda av vanvett och gör långtgående påståenden att ”situationen för mänskliga rättigheterna” i DFR Korea måste behandlas av den Internationella brottmålsdomstolen eller av FN:s säkerhetsråd. Detta är mycket farliga, politiska provokationer som än mer försöker fläcka bilden av DFRK:s värdighet och öka trycket mot landet i ett försök att bryta ned dess samhällssystem.

DFR Korea befinner sig ännu i det krigstillstånd som upprätthålls av USA- imperialismen som sedan 1953 vägrar skriva under ett fredsavtal. Dessutom genomför USA och dess marionett Sydkorea årliga gigantiska militärmanövrer (Key Resolve/Foal Eagle) för att öva angreppskrig mot DFRK. Därtill genomdriver USA sanktioner, handelsblockader och isolation av DFRK varpå USA-imperiets smutskastningskampanjer mot den Koreanska folkrepubliken äger rum. Världens största ”nyhets”-byråer är USA-ägda och av dess krigsindustri. De har snart monopol på nyhetsförmedlingen i hela den kapitalistiska världen och kanske speciellt i Sverige. Därför och i stället för journalister har vi så berikats med ”nyhetsförmedlare” vilka endast behöver repetera det som sprids från t.ex. CNN, ABC. ”Nyhetsförmedlarna” å sin sida gör inte ”två strån i kors” för att kontrollera ”nyheternas” sanningshalt.

Den aktuella ”rapporten” är så partisk, ja till och med orimlig att många västerländska medier frågar sig hur en sådan kan spridas som ett dokument från ett FN-organ. Sveriges medier däremot presenterar den som vore den högsta sanning. Så gör också krigshetsaren, tillika Sveriges utrikesminister Carl Bildt. I sin nit för främmande makt (läs USA) är han alltid redo att löpa linan ut. I förlängningen av hans USA-vurm erinrar vi oss det långtgående samarbetet mellan USA och Sverige som också kan dokumenteras i förhållandet mellan FRA och NSA, upprättandet av det militära övningsområdet i norra Sverige (NEAT) åt USA och NATO i syfte att öva krig för ett framtida militärt angrepp mot Ryssland m.m.

Det Sverige som blivit megafon åt USA och dess marionetters militärpropaganda. Det Sverige som efter det socialistiska världssystemets nedmontering öppet deltar i smutsiga erövringskrig gör det i konflikt med det svenska folkets uttalade vilja att få vara neutralt och alliansfritt. Med politiska företrädare som Carl Bildt kommer dock det svenska folket att få vänja sig vid att det är krigshetsarna och krigshökarna som får det sista ordet, något som allteftersom kommer att äventyra Sveriges nationella säkerhet.

USA, den värsta förövaren av brott mot mänskliga rättigheter, vars högsta ansvariga genom tiderna omedelbart borde ställas inför en internationell domstol för brott mot mänskliga rättigheter, folkrätten, suveränitetsprincipen, brott mot internationell lag m.m. Det USA som genom militära aggressioner och interventioner och som förorsakat outsägliga katastrofer och dödat oskyldiga människor i miljontal världens över just nu genomför ett ”okonventionellt krig” mot Syrien, genomför statskupper på löpande band, senast i Ukraina, systematiska olagliga avlyssningar, övervakning och registrering av medborgare och politiska företrädare för andra länder men också mot sina egna medborgare.

Det är skamligt men om detta hör vi inte ens en ansats till ett ord från Carl Bildt eller andra politiskt ansvariga i Sveriges regering och Riksdag.

USA skulle göra bättre i att stoppa sina fruktlösa anti- DFRK- kampanjer om mänskliga rättigheter och förtal och i stället undersöka sin egen verksamhet som spridare av ”demokrati” med hjälp av militärbaser, hangarfartyg, bomber, skrämsel och terror runt hela jordklotet.

Kjell Bygdén

En tanke på “Angående ”rapporten” från FN:s råd om brott mot mänskliga rättigheter i DFR Korea

  1. Jag fann denna film där Ban Ki Moon talar om att ”Nordkorea skall få avtjäna sitt straff, nästa gång de kastar sten skall vi besvara med eld”, det är väldigt obehagligt att inte detta kommer fram.

    Kolla själv! Mycket läskigt.

    http://www.tvnews.or.kr/web/view.html

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.