Uttalande beträffande den reaktionära händelseutvecklingen i Ukraina

Den senaste tidens dramatiska händelseutveckling i Ukraina utgör inte ”demokratins seger” för de påstådda ”revolutionärerna” som det beskrivs i USA:s och EU:s massmedia. Men det är en farlig utveckling framförallt för det ukrainska folket.

Reaktionära politiska krafter, ideologiska nazistiska ättlingar har kommit upp till den politiska ”ytan” med EU:s och USA:s hjälp. Dessa krafter förstör inte bara sina motståndares kontor utan planerar även politiska förföljelser, förbud mot kommunistiska partier och till och med rasistisk lagstiftning på den rysktalande befolkningens bekostnad. Denna lagstiftning har varit gällande de senaste 20 åren i de baltiska länderna med EU:s uppenbara politiska stöd.

Kommunist- och arbetarpartierna som skriver under detta gemensamma uttalande

 • Uttrycker sin solidaritet och sitt stöd med Ukrainas kommunister, framförallt med de som vid flera tillfällen gått ut på gatorna för att försvara Leninstatyerna och de andra sovjetiska och antifascistiska monumenten. Dessa blev föremål för den ideologiska historierensningen som iscensattes av nationalistiska och fascistiska väpnade grupper.
 • Fördömer USA:s och EU:s uppenbara inblandning i Ukrainas inre angelägenheter, i synnerhet det direkta stödet som de erbjöd och erbjuder till de väpnade fascistiska grupperna vilka stödjer historisk revanschism mot andra världskrigets resultat. De anammar antikommunismen som sin officiella politik samt förskönar de fascistiska grupperna, deras brottsliga ideologi och verksamhet. De bidrar även till splittringen av det ukrainska folket med planerade förföljelser på de rysktalandes bekostnad i Ukraina.
 • Betonar att ställningstaganden av de opportunistiska krafterna är farliga. De sprider illusioner om att det hade kunnat existera ett annat ”bättre” EU”, ett bättre associationsavtal från EU med Ukraina. EU liksom andra kapitalistiska, mellanstatliga unioner är en aggressiv allians som har en djupt rotad reaktionär karaktär och kan inte bli folkvänlig. EU kommer att fortsätta att agera mot de arbetande folkens rättigheter .
 • Noterar att händelseutvecklingen i Ukraina är sammankopplad med EU:s och USA:s interventioner. Det är också ett resultat av dessa stormakters hårda konkurrens med Ryssland för att i sin tur kunna kontrollera marknader, råvaror och landets transportnät. Men det ukrainska folket liksom alla andra europeiska folk har inget intresse av att alliera sig med antingen den ena eller andra imperialisten eller den ena eller andra aggressiva alliansen.
 • Arbetarklassens och folkmassornas intressen i Ukraina innebär att massorna måste se till att inte fastna i nationalistiska och splittrande dilemman orsakade av etniska, språkliga och religiösa karaktärsdrag.  De måste också prioritera sina gemensamma klassintressen och kartlägga vägen till klasskamp, sina rättigheter och socialism. Socialismen är mer behövlig och nödvändig än någonsin tidigare. Detta är perspektivet mot alla kapitalistiska och mellanstatliga unioner för att i sin tur kunna bereda väg för en ekonomi och ett samhälle som inte är baserat på profit utan på arbetarnas behov.

Albaniens Kommunistiska Parti

Algeriets parti för demokrati och socialism

Österrikes Arbetarparti

Brasiliens Kommunistiska Parti

Bahrains demokratiska och progressiva tribunal

Bangladeshs Arbetarparti

Bulgariens Kommunistiska Union

Kanadas Kommunistiska Parti

Kommunistiskt Parti i Danmark

Pole of Communist Revival in France, var tidigare en fraktion av Frankrikes Kommunistiska Parti

Tyska Kommunistiska Partiet

Georgiens Enade Kommunistiska Parti

Greklands Kommunistiska Parti

Irlands Kommunistiska Parti

Irlands Arbetarparti

Jordaniens Kommunistiska Parti

Mexikos Kommunistiska Parti

Nederländernas Nya Kommunistiska Parti

Norges Kommunistiska Parti

Pakistans Kommunistiska Parti

Polens Kommunistiska Parti

Ryska Federationens Kommunistiska Parti

Rysslands Kommunistiska Arbetarparti

Sovjetunionens Kommunistiska Parti

Jugoslaviens nya Kommunistiska Parti

Sveriges Kommunistiska Parti

Syriens Kommunistiska Parti

Turkiets Kommunistiska Parti

Ukrainska kommunisternas union

2 tankar på “Uttalande beträffande den reaktionära händelseutvecklingen i Ukraina

 1. Det har tillkommit flera partier. Listan uppdateras här…
  http://inter.kke.gr/en/articles/Joint-Statement-of-Communist-and-Workers-Parties-on-the-recent-developments-in-Ukraine-Proposed-by-the-KKE-and-DKP/

  Communist Party of Albania

  Algerian Party for Democracy and Socialism

  Party of Labour of Austria

  Brazilian Communist Party

  Democratic Progressive Tribune, Bahrain

  Workers’ Party of Bangladesh

  Union of Communists in Bulgaria

  Communist Party of Canada

  Communist Party in Denmark

  Danish Communist Patry

  Pole of Communist Revival in France

  Union of Revolutionary Communists of France

  German Communist Party

  Unified Communist Party of Georgia

  Communist Party of Greece

  Communist Party of Ireland

  Workers Party of Ireland

  Jordanian Communist Party

  Communist Party of Mexico

  People’s Resistance Moldova

  New Communist Party of the Netherlands

  Communist Party of Norway

  Communist Party of Pakistan

  Communist Party of Poland

  Communist Party of the Russian Federation

  Communist Workers’ Party of Russia

  Communist Party of the Soviet Union

  New Communist Party of Yugoslavia

  Communist Party of Sweden

  Communist Party, Sweden

  Sudanese Communist Party

  Syrian Communist Party

  Communist Party of Turkey

  Union of Communists of Ukraine

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.