”Det finns inget annat alternativ än folket”

”Det Kommunistiska Partiet uppmanar det turkiska folket att organisera sig i partiets led mot folkets och mänsklighetens fiender.  Vi har frigörelsen i våra egna händer.”

Vi är inte insatta i alla detaljer och vad som hände under kuppförsöket som ägde rum i Turkiet timmarna mellan den 15 och 16 juli. Dock vet vi mycket väl att planer som stöds av utländska krafter och som inte hämtar sin kraft från arbetarklassen inte kan besegra AKP -mörkret och lösa Turkiets problem.

Dagens händelser påminde oss återigen om följande verklighet: Antingen kommer det turkiska folket att organisera sig och göra sig av med AKP eller så kommer AKP:s reaktionära politik att intensifieras, repressionen kommer att öka, massakrerna ,  plundringen och stölderna kommer att fortsätta.

Den enda makt som kan störta AKP-regeringen är folkets makt, något annat alternativ finns inte.

AKP bär ansvaret för allt som ägde rum natten den 16 juli. Alla faktorer och villkor som har lett fram till den nuvarande situationen är produkten av AKP:s styre och av de inhemska och utländska bossar som stödjer AKP. Faktumet att AKP är det parti som bär det huvudsakliga ansvaret, betyder dock inte att kuppförsöket var av sådan natur att det iscensattes av Erdogan själv för att han i sin tur skulle uppnå sina mål såsom att bana vägen för ett exekutivt ordförandeskap eller undanröjandet av hinderna inför en ny konstitution.

Spänningen och rivaliteten mellan olika grupper inom staten och de väpnade styrkor som bekant har existerat under en tid har övergått  i väpnad konflikt. Medan spänningen mellan dessa grupper är real, är det dock en lögn att någon sida i konflikten skulle representera folkets intressen. Följaktligen är sökandet efter en lösning mot AKP:s styre i en militärkupp lika fel som att ge sitt stöd till AKP under skenet av att ta ställning mot militärkupper oavsett orsak. Det sista man ska göra i frihetens och de mänskliga rättigheternas namn i Turkiet är att ge stöd till AKP som har bevisat upprepade gånger att det är en fiende till mänskligheten.

Då de inte är upphovsmännen bakom denna militärkupp kommer Erdoğan och AKP att försöka dra nytta av förhållandena som militärkuppen har resulterat i samt det stöd som de fick som medel för att öka sin legitimitet. Vårt folk bör vara vaksamt och uppmärksamt på de åtgärder som AKP med all säkerhet kommer att vidta under de kommande dagarna. Att utkämpa kampen med AKP och dess mörker är enda sättet att stoppa detta misslyckade kuppförsök som har resulterat i att AKP har förstärkt och befäst sitt styre och blivit ett verktyg  för att förvandla AKP:s instabila Turkiet till stabilitet. Det faktum att alla moskéer i Turkiet fortsatt har spridit propaganda om Erdoğan hela natten är en konkret indikation på nödvändigheten vi har i våra händer.

Det Kommunistiska Partiet uppmanar folket att organisera sig i partiets led mot folkets och mänsklighetens fiende.

Frigörelsen är i våra händer.

Uttalande från Kommunistiskt Parti, Turkiet (KP) 16 juli 2016

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.