Om dagsaktuella miljöproblem

Uttalande från Europeiska Kommunistiska Initiativets sekretariat

På grund av sin ofrånkomligt rovgiriga, utsugande och slösaktiga karaktär förorenar, förgiftar och ödelägger kapitalismen planetens naturresurser. Nyligen godkändes den så kallade Parisöverenskommelsen, som nåtts inom ramen för FNs Klimatkonvention, av Europaparlamentet. Den syftar till att hantera miljöproblemen utifrån monopolkapitalisternas perspektiv.

Folkens lyhördhet inför miljöproblem utnyttjas inom ramarna för de inom-imperialistiska motsättningarna, för att lansera skenbart nödvändiga lösningar som ger ökad lönsamhet för de olika konglomeraten. EU och de olika medlemsregeringarnas mål är att skapa en “grön” teknologi som kan vara de europeiska monopolens vapen i den internationella konkurrensen. Miljöproblem används både som sätt att manipulera folken men även som stöd för imperialismen att sprida sig världen över med hjälp av NGOs.

På detta område äger en kraftfull konkurrens rum. Den handlar om kontrollen över marknaderna, miljömålens definition, samt de olika övervakningsmekanismerna, samt hur man distribuerar de pengar som används i kampen mot miljöförstöring.

En stor del av den forskning och lobbyverksamhet som just nu bedrivs kring genetiskt modifierade organismer (GMO) finansieras av de stora jordbruksmonopolen själva, som, i många fall, i oberoende studier visat på hälsovådlighet. Med ett eventuella godkännande av frihandelsavtalet TTIP, eller ett liknande avtal, mellan EU och USA blir konsekvenserna för miljön stora. Avtalet avskaffar de grundläggande reglerna som styr miljöpåverkan och den minimala säkerhet som dessa regler hittills gett. De relativt striktare regler gällande mat och miljö som finns i EU är inte resultatet av omsorg för folken, utan har snarare att göra med ett stärkande av de europeiska monopolen gentemot deras amerikanska konkurrenter. Reglerna gör att exempelvis de US-amerikanska och kinesiska monopolen inte kan exportera sina grödor till EU, vilket skyddar de europeiska monopolen.

Det råder ingen tvekan om att jordbruksmonopolen vill maximera sin profit utan tanke på skadliga effekter för folken och miljön. I detta sammanhang ses Volkswagenskandalen, som är ett tecken på den konkurrens som råder mellan olika kapitalister som alla söker efter största möjliga profit. I jakten på denna bryter monopolen varje regel som skyddar miljön.

Den reaktionära politiken som förs fram av bourgeoisiens alla partier, inklusive de gröna, är skadlig. Den åberopar ett ”ansvarsfullt” beteende av konsumenter (och företag), samtidigt som de uppmuntrar och ideologiskt stöttar kapitalismens materiella grund, som i sin tur skapar de incitament som leder till ytterligare miljöförstöring.

Ett skydd av miljön är inte möjligt under kapitalismen. Kampen för en bättre miljö kan inte föras utan samtidig kamp mot kapitalismen. Miljöskyddet måste organiseras på ett sådant sätt att det inte kan användas för att maximera monopolens vinster. Istället måste miljöskyddet bidra till en hälsosam miljö, där människors behov står i centrum och i vilken nuvarande och framtida generationer kan frodas. Det innebär en värld utan monopol, profit och utsugning. Det finns
endast ett produktionssätt som tillåter detta – socialismen.

http://www.initiative-cwpe.org/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.