Uttalande i flykting- och asylfrågan

Sverige drabbades, liksom stora delar av resten av Europa, av den enorma flyktingkrisen för något år sedan. Hundratusentals flyktingar tog sig genom Europa, från Grekland ända upp till norra Sverige för att komma undan imperialistiska krig, fattigdom och elände. Detta medförde relativt snart gränskontroller på Öresundsbron, nya och striktare regler för anhöriginvandring. Efter terrordådet i Stockholm stämmer nu den samlade politiska ”eliten” upp i en hets mot papperslösa, flyktingar och invandrare. Från både höger och vänster reses krav på omedelbar utvisning av de som nekats asyl och både miljöpartister och kristdemokrater kräver att de som fått avslag på asylansökan ska förses med fotboja, så att man kan ha koll på dem. I tider som dessa, när motsättningarna mellan imperialisterna ökar och när nationalchauvinismen stegras, är det viktigt att kommunisterna visar upp ett alternativ till kapitalisternas och borgarnas hets.

· Kommunisterna vägrar att kriminalisera asylsökare. Att fly från de krig som de svenska imperialisterna, tillsammans med de tyska och amerikanska imperialisterna, startat och underblåser är inget brott och de som flyr från det elände som imperialismen tvingas in i behöver vår solidaritet. Kommunisterna vägrar att attackera de svagaste grupperna i samhället, de asylsökande, de papperslösa och flyktingarna. Det som måste bekämpas är flyktorsakerna, inte flyktingarna.

· Vi utgår i vårt resonemang från att ingen människa vill fly. Ingen vill tvingas att ge sig av från sitt hem, sin kultur, sin familj och sitt liv för att ge sig ut på en resa som många gånger resulterar i döden. Människor flyr för att de inte har något val, de flyr för att livet gjorts ohållbart i deras hemtrakter, antingen genom bomber eller genom en brutal fattigdom. Denna situation har skapats av imperialismen, där den amerikanska imperialismen sedan andra världskriget intagit en ledande roll. Den har reducerat länder till ruiner, den har förstört otaliga försök till nationellt uppbyggande och den har slaktat progressiva och revolutionära krafter på löpande band. Imperialismen har trampat sönder folk och länder så till den milda grad att de är obeboeliga. Genom imperialistiska organisationer som EU, NATO och IMF knyts även Sverige till detta. En kommunistisk flyktingpolitik måste ha detta perspektiv som utgångspunkt.

· Kampen mot flyktorsakerna är en kamp mot imperialismen, både den inhemska och den utländska. Detta perspektiv skiljer den kommunistiska flyktingpolitiken från den liberala och socialdemokratiska. Det betyder dock inte att vi nöjer oss med detta. De flyktingar som kommer hit måste få adekvat och bra hjälp att komma till rätta, att integreras i samhället och starta nya liv. Vi ser detta som grundläggande solidaritet. Kommunisterna måste visa de människor som flyr från imperialismens ödeläggelse solidaritet. Att bara visa solidaritet räcker dock inte. De människor som kommer hit måste också organiseras i och omkring det kommunistiska partiet och måste engageras i kampen för sina egna länder, mot den imperialism som tvingat hit dem.

· Det finns ingen motsättning mellan en solidarisk flyktingpolitik och en kamp mot imperialismen, som skapat den från första början. Dessa båda sidor skapar tillsammans en helhet. Avsaknaden av denna helhet kännetecknar opportunisternas flyktingpolitik; opportunisterna ser i dessa två sidor motsatser. Det är ingen långsiktig lösning att ta emot flyktingar utan att kritisera och bekämpa vad som drivit dem på flykt och det är heller ingen kommunistisk politik att kräva en strängare flyktingpolitik, hur mycket man än betonar att imperialismen är orsaken till flyktingproblematiken. Den kommunistiska flyktingpolitiken är samtidigt kampen mot imperialismen som för flyktingarna.

Med grund i ovanstående ställer sig Sveriges Kommunistiska Parti reservationslöst på världens folks sida. De arbetande folken i de imperialistiska länderna och de förtryckta och utsugna folken i världen är de enda som kan lösa flyktingkrisen, inom ramen för kapitalismen och imperialismen finns ingen lösning att hämta. Lösningen ligger i kampen mot det system som genererar krig, fattigdom och elände och för det system som garanterar folken frihet, arbete och välstånd; för socialismen!

Antaget på Sveriges Kommunistiska Partis 37:e kongress, 26-28 maj 2017, Stockholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.