SKPs skolpolitiska program

På den 37e kongressen som partiet höll i maj i år antogs partiets nya skolpolitiska program.…

Hälsning från KKE till SKP:s 37:e kongress

Över 30 hälsningar inkom till SKP:s 37:e kongress. En del inbjudna partier fanns på plats, som…

SKP:s 37:e kongress genomförd

Den 26-28:e maj genomfördes partiets 37:e kongress. Hela kongressen präglades av livliga diskussioner och god kamratskap.…

Stöduttalande till de kämpande ockupanterna i Sollefteå

Motsättningarna mellan stad och land är en av de stora politiska frågorna i dagens Sverige, eller…

Stöduttalande till de kämpande hamnarbetarna

Den svenska fackföreningsrörelsen har genom fackpampars och socialdemokraters svek förvandlats från en organisation som företrätt den…

Sörensen ny partiordförande i SKP

På SKP:s 37:e kongress togs beslut att utöka antalet ledamöter i partistyrelsen från 9 till 12.…

Uttalande i flykting- och asylfrågan

Sverige drabbades, liksom stora delar av resten av Europa, av den enorma flyktingkrisen för något år…

Inför SKPs 37 kongress: ”Partiet växer och lockar nya, unga krafter”

Om en vecka startar SKPs 37 kongress, Riktpunkt (RP) tar därför en pratstund med partiets sekreterare,…

Riktpunkt 2/2017

Nytt nummer av tidningen Riktpunkt. Riktpunkt är Sveriges Kommunistiska Partis tidning. Pappersutgåvan utkommer med 10 nummer…

Låt kongressdebatten börja

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) firar hundra år i år och har sedan sin födelse kämpat för…