Arbetsköparna vill försvåra arbetsmiljöarbete

Svenskt Näringsliv föreslår nu att det funktionsdugliga systemet för arbetsmiljöarbete ska avvecklas på ett sätt som uteslutande gynnar arbetsköparna. Förslaget får skarp kritik av representanter för LO, TCO och SACO. Företrädarna från LO, TCO och SACO godkänner inte de förändringar som nu föreslås eftersom de fordrar lagändringar som märkbart kommer att vara fördelaktiga för arbetsköparna och inte arbetarna.

Fram till nu har Sverige bedrivit ett funktionsdugligt arbetsmiljöarbete med generellt sett trivsamma arbetsmiljöer. De bakomliggande orsakerna till detta är att de fackliga representanterna för nämnda förbund har varit pådrivande för att förbättra arbetsmiljöarbetet genom samverkan via parterna samt via krav på lagstiftning.

Enligt Arbetet beror de förbättrade arbetsmiljöerna på arbetsplatserna på att krav har ställts på att det ska finnas skyddsombud, skyddskommittéer och regionala skyddsombud och genom säkerställandet att dessa har uppbackning och stöd av de fackliga organisationerna.

Men enligt slutledningarna i den nyligen publicerade rapporten från Svenskt Näringsliv ”Dags att tänka nytt – ett modernt arbetsmiljöarbete kräver moderna regler och roller” har man nu för avsikt att reformera arbetsmiljöarbetet till förmån för arbetsköparna. Men om de föreslagna lagändringarna drivs igenom kommer facket inte längre ha en utpräglad roll i arbetsmiljöarbetet.

I en artikel från Arbetet skriver man att representationsansvaret i fortsättningen kommer att ligga på den person som kollegerna anser är ”mest lämpad” att samverka med arbetsköparen. Om förslaget realiseras försvagas skyddsombudens ställning påtagligt och innebära ett avsteg från den modell som vi har på arbetsmarknaden idag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.