STOR RÄTTSOSÄKERHET FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGA

UPPROP FRÅN GODE MÄN MED ANSVAR FÖR UNGA ENSAMKOMMANDE FLYKTINGAR

Vi gode män följer våra huvudmän genom alla aspekter av de ensamkommandes asylprocess.

Det som vi sett de senaste åren är en skrämmande brist på rättssäkerhet, barnperspektiv och förmåga hos Migrationsverket att hantera PTSD/trauma.

Det är vi som ser konsekvenserna av den låga kvaliteten hos de tolkar Migrationsverket anlitat. Det är vi som tvingas jaga överbelastade, i värsta fall oengagerade ombud för förberedande samtal, för att få fatt på beslut och protokoll, för att se till att yttranden och överklaganden kommer in i tid.

Det är vi som ständigt får boka om våra scheman när Migrationsverket byter handläggare, sitta i telefonkö i timmar för att finna vilken handläggare som har ansvar för vår huvudmans ärende just nu, se till att beslut och protokoll skickas ut till rätt adresser etc.

Det är vi som bevittnar strömhoppen av erfarna, kunniga handläggare från Migrationsverket och sedan får sitta i asylintervju efter asylintervju med okunniga och i värsta fall okänsliga handläggare som ignorerar att utreda asylskäl och låter hela intervjuer gå ut på att försöka beslå våra huvudmän med lögn angående ålder och skyddsskäl.

Det är vi som under falska premisser luras av Migrationsverket att låta de unga genomgå medicinska åldersbedömningar. Verkets information hävdar att en sammantagen bedömning ska ske men beslutsfattarna väljer så gott som undantagslöst det knä eller den visdomstand som kan indikera en ålder över 18.

Det är vi som sedan får försöka förklara för de unga, deras svenska familjer, lärare och vänner var det rättssäkra i dessa utredningar och avslag ligger. Det kan vi inte. 

Många av oss har haft uppdrag som gode män i tillräckligt många år för att se den stora förändring till det sämre som äger rum. Andra har haft uppdraget sedan den stora tillströmningen runt 2015.

Gemensamt för oss alla är en stigande vrede över en process som inte är värdigt ett land som säger sig värna mänskliga rättigheter och vilja göra barnkonventionen till lag.

Att Migrationsverkets rättsövergrepp får fortsätta trots upprepade larm och JO-anmälningar är en skandal. Myndighetsutövning på sådan nivå är ett stort demokratiproblem och vi kräver att våra politiker slutar blunda för problemet och agerar.

Underskrifter
Susanna Thörnqvist, Civilingenjör
Ylva Sköld, Bibliotekarie
Thomas Arvidsson, Lärare
Mats Eliasson, Överläkare och Professor
Mari Liljekvist, Pensionerad företagare
Ulrika Wedin, Ekonomiassistent
Annette Henriksson, Bonde
Ingegerd Ylipää, Pensionerad rektor och lärare
Madeleine Hollender, Art Director
Ing-Marie Wiktorsson, Undersköterska
Ewa Giertz, Pensionär
Annette Starck Lundberg, Undersköterska
Monica Werkelin-Parenmark, Pensionerad högstadielärare
Julia Grahm, Ekonomiassistent
Jeanette Henriksson, Journalist
Annelie Elf, Kommunalanställd och sjukpensionär
Gudrun Wiklund, Arbetskonsulent och testledare
Anne Marie Abrahamsson, Pensionär
Kajsa Samuelsson, Socionom
Marianne Hansson, Boendeassistent
Karin Wallin-Norman, Jur. dr.
Therese Hägeby, Beteendevetare och konstnär
Lage Gustafsson, Pensionär
My Enbom, Fritidsledare 
Laila Wold, Jurist
Sonja Westerblad, Lärare
Maria Alfredsson, Mäklarassistent
Marina Sundberg, Lärare
Im-Thomas Nunez, Kökschef och kommunpolitiker
Kristina Holmström, Pensionär
Anja Dietrich, Studerande
Maria Eidrup, Hälsoskyddschef
Sigrid Sundin, Familjehemsförälder
Marita Andersson, Egenföretagare
Ulrika Forslund, Ekonom
Liselotte Wahlström Nilsson, Pensionerad förskolechef
Carina Västerek, Säkerhetssamordnare
Krister Holgersson, Pensionär
Elisabeth Larsdotter Janse, Lärare
Margareta Noreus, Aukt. Socionom och kurator
Calle Karnerud, Organisationskonsult
Britta Dahlberg, Diakon
Lena Johnson, Financial Controller
Elisabeth Dahlqvist, Sjuksköterska
Agneta Winblad, Pensionerad rektor
Kristina Åhslund, Socialsekreterare
Margareta Tellus, Pensionär
Birre Burman, Undertextare
Karin Fridell Anter, Pensionerad docent i arkitektur
Stina Berge, Korsordskonstruktör
Birgitta Jarl Wogenius, Arkitekt
Moa Wall Kubilius, Drifttekniker
Katarina Nyberg, Pensionerad journalist
Yvonne Engström, Pensionerad socialsekreterare
Barbro Karksson, Personlig assistent
Gudrun Wiken, Pensionär
Sara Hultén, Ekonom
Ana Maria Tiberi, Egenföretagare
IvonaGergi, Handläggare
Johan Ahlenius, Webbredaktör
Kristina Ek, Universitetslärare
Ingrid Karlsson, Pensionerad högskolelärare
Kerstin Larnesjö, Volontär
Anette Granström, Projektledare
MajBrittTorneus, Egenföretagare och lärare
Maria Löfstedt, Universitetskommunikatör
Christina Landh, Specialpedagogisk rådgivare
Pia Fahlt Blomqvist, Organisationskonsult och coach
Amira Miki Zurich, Boendeassistent
Linn Muhr, Broadcastchef
Sonja Westerblad, Lärare
Ann Moreau, Projektledare och utredare
Marika Sjöström, Egenföretagare
Karin Cederlöf, Juridikstuderande
Johanna Ståhl Dahlfors, Distriktssköterska
Rebecca Byhlen, Behandlare
Kicki Liljekvist, Socionom
Tina Bergström-Darell, Pensionär
Carin Ribbesjö-Lundqvist, Egenföretagare
Helena Nash, Barnmorska
Monika Ågren, Arkitekt
Britta Dahlberg, Pensionär
Pia Lang-Olsson, Marknadsförare
Lotta Andersson, Egenföretagare
Mona Kristoffersson, Bibliotekarie och pedagog
Britta Johansson, Intensivvårdssjuksköterska
Birgitta Lundström, Socialsekreterare
Rut Boström, Pensionär
Lena Ohlson, Studerande
Sussie Jonson, Gymnasielärare
Marianne Gjörup, Överläkare
Brittmarie Bergvall, Pensionär
Kajsa Nyhlen Hansson, Förskollärare
Katrin D´arro, Patientsäkerhetsombudsman
Lina Zavalia, Projektledare
Ann-Caterine Kareliusson, Egenföretagare
Ulla Larsson, Medmänniska
Anita Harning, Pensionerad specialpedagog
Elisabeth Granath, Sjuksköterska
Lena Åkerlind, Behandlingsassistent
Fredrik Gistö, Elektriker
Jessica Wetterling, Ombudsman
Kicki Hallebratt Mårtensson, Tandsköterska
Karin Magnusson, Företagare
Björn Jäverfalk, Förvaltare och övervakare
Marianne Sandlund, Pensionär
Ingrid Nilsson, Sjuksköterska
Sandra Kronevik, Fysioterapeut
Ann Marcus Pedersén, Affärsjurist
Marika Sjöström, Företagare
Britta Eliasson, Specialpedagog
Marianne Sandblad, Kartritare
Bente Landén, Lärare
Annica Crona, Pensionerad överförmyndare
Catharina Rehnström, HR-konsult
Annika Runnerstam, Civilingenjör
Ritva Björnberg, Företagare
Maria Kastrianaki, Gymnasielärare
Susanne Hoffman, Hortonom
Gisela Crossley-Zels, Lärare 
Jea Jansson, Pensionerad journalist
Linda Lawner Wåhlin, Homeopat
Eva-Britt Abrahamsson, Undersköterska
Manne af Klintberg, Barnkulturarbetare
Catarina Dahlman, Personalchef
Helen Uliczka Hallin, Fil. Dr. och utvärderingskonsult
Jenny Hovlind, Kurator
Ida Löfström, Socionom
Peter Oskarsson, Regissör
Ingemar Sandén, mediatekniker
Bo Bergsjö, Pensionär
Pia Johansson, Hälsoekonom
Staffan Wrange, Pensionerad lärare
Anna-Karin Bromé, Redovisningskonsult
Viola Lahti, Lärare
Sten-Gunnar Johan Crona, Pensionerad polis
Inga Marand, VD
Helen Sjögren, Biståndshandläggare
Ing-Britt Lingman, Pensionär
Maud Andersson, Lärare
Karolina Danielsson, Jur.kand., administratör och företagare
Björn Mellquist, Lärare och egenföretagare
Kristina Lindfeldt, Biolog och miljöinspektör
Cecilia Carlsson, Lärare
Jenny Grönwall, Ekonomichef
Yvonne Jacobs, Pensionerad produktägare
Petra Rudberg, Arkivarie och Business Consultant
Eva Bergström, Pensionär
Maya Sissi Nevanperä, SFI-lärare
Anna Rasmussen, Tjänsteman
Karin Akselsson, Distriktssköterska 
Maria Brinck, Barnmorska
Ann Egestål, Pensionerad rektor
Kia Edvardsson, Socialpedagog
Lars Ove Renberg
Ingeborg Löfgren, Pensionär
Gertrud Agnemo, Arbetsterapeut
Christina Wahlström, Ekonom
Jannike Jonasson, Internationell samordnare
Lena Barréra, Pensionär
Bertil Barnefelt, Försäljningschef
Maria Marstorp, Lärarresurs
Eva Björklund, Vårdlärare
Anna Bertland, Socionom
Morgan Nordin, Kommunalpolitiker,nämndeman och företagare
Sofie Lindé, Lärare
Staffan Wrange, Pensionerad skolledare och lärare
Ewa Ögren, Specialpedagog
Katrin Magnusdottir, Pensionär
Stefan Pettersson, IT-konsult
Caisa Alpsten, Kommunikationskonsult
Eva Malm, Pensionerad civilekonom
Vanja Merrild, Digital marknadsförare
Göran Tenvert, Produktionsplanerare
Stina Sorsén, Pensionerad arbetsterapeut
Ingela Liljestrand, Distriktssköterska
Nanna Zelano, Pensionerat hovrättsråd
Lena Bolander, Distriktssköterska
Birgitta Sönnerstedt, Pensionerad barnskötare
Katherine Angelo Hanly
Helene Sidoli, Marknadsekonom
Anna Schnell, Företagare inom internationell utveckling
Karin Rydén, Biomedicinsk analytiker
Elisabeth Athle, Köksbiträde och konstnär
Monika Hellström, fd Rektor och SVA-lärare
Jonatan Göth, Arbetssökande
Ann Dahlin-Hamrin, Tapetserare
Margareta Wahlström, Pensionär
Sandra Rynge, Redovisningsekonom
Mats Klockljung, Pensionerad Journalist
Josefina Söderholm, Studerar socialpedagogik
Ninni Larsson, Lärare
Lisa Persson-Dahlén, Pensionär
Helena Roth, Egenföretagare
Anders Göransson, Civilingenjör
Yvonne Drott, Folkhögskolelärare
Jet Koopans, Sjuksköterska
Frans Schlyter, Pensionerad kriminalvårdare och Jur.Kand
Fredrika Lindström, Idrottskonsulent
Anna Magnusson, Ansvarig utgivare och VD
Ann-Katrin Myles, Civilingenjör
Göran Berg, Arkitekt
Erika Wahlstedt, Byråassistent
Vivianne Wahlstedt, Familjehemsmamma
Katarina Ödlund, Verksamhetschef
Magnus Wärja, Högskoleadjunkt
NilaRezai, Privatrådgivare
Ragnhild Fernlund, Mäklare
Johanna Cederström, Konsult/Samhällsberedskap
Inga-Lena Herrman, fd Skolledare och chef för flyktingenhet
Leif Ljung, Skatteförvaltningschef
Ragnhild Möller, Arbetsmiljösamordnare
Alireza Sarvari, Tolk
Mikael Andersson, Beteendevetare
SmaranKlevby, Pensionerad egenföretagare
Cecilia Höglund, Pensionerad diplomat och integrationsstrateg
Eva Bergström, Pensionär
Ida Bastholt, Studerande och butiksbiträde
Bengt G T Hansves, Kryptör och systemvetare
Ingrid Karlsson, Pensionerad jordbrukare och konsult
Tommy Davidsson, Inköpskoordinator
Björn Jäverfalk, Förvaltare och övervakare
Britta Nordström, Pensionär
Ulla-Britt Albinsson, Beteendevetare
Gunilla Vålne, Pensionär
Carin Lundkvist, Egenföretagare i läkemedelsbranschen
Ingrid Nordberg , Universitetslärare
Bengt Wedding , Miljökonsult
Ingrid Liljeblad, Journalist
Anne Svensson , Administratör
Cecilia Larsson, Yrkeslärare, CFL
Pål Magnusson, Kommunalpolitiker och ombudsman
Ingrid Osmundsen, Styrelseproffs
Lars Redhe, Egenföretagare
Inger Knutsson, Egenföretagare
Birgitta Frid, Konsult
Birgitta Hyldgaard, Sjukpensionär
Krister Törneke, Ingenjör
Emanuel Kazemi, Studiehandledare
Birgitta Hallberg, Pensionär
Annika Noori, Lärare
Joseph Chistenson, Jurist inom asylrätt
Ola Nilsson, Lärare
Birgit Berglund, Pensionerad jurist
Jessica Rydell, Politiker och Biolog
Malin Moessner, Kulturproducent och musiker
Michael Rowinski, Jurist
Therese Johansson, Undersköterska
GundelindeAlmaas, Pensionerad journalist
Margaretha Åhlen, Socionom
Ola Nilsson,  Lärare
Kerstin Hässler, Speciallärare och kurator
Jan Mannheimer, Egenföretagare
Susanne Fransson, Verksamhetschef inom hälso-och sjukvården
Jörgen Stenlund, Pensionär
Anna Tingdahl, Lärare
Östen Meldersson, Servitör
Lisbeth Jonasson, Studie-och yrkesvägledare
Maria Andersson , Personlig assistent
ChrisaMayi , Kundtjänstpersonal
May Bylund , Biomedicinsk analytiker
Nicke Roos, Pensionär
Linus Mets, Mätartekniker
Åza Löfstedt Carlsson, Högstadielärare
Bill Anders Eriksson, Pensionerad kommunikationsdirektör
Carina Sjöström , VD
Börje Svensson , Civilingenjör
Miriam Klyvare, Fotograf
Palle Nielsen , Egenföretagare
Bernd Mussman , Auktoriserad revisor
Lars Gunnar Forslund, Lärare
Ann Margrete Nissdal, Pensionär
Lena Bäcklund, Egenföretagare
Helene Sjöström, VD
Anders Bäcklund, Egenföretagare
Anne-Marie Sörensson , Förskolelärare
Annalisa Rådeström, fd Adjunkt
Karin Lindberg, Grundskolelärare
Sigrid Nordberg, Adjunkt
Ulla Carlsson, Pensionerad veterinär
Esteri Amren, Lärare
Gunilla Linder, Leg. Fysioterapeut

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.