Gemensamt upprop från kommunist- och arbetarpartierna
– Vi står i solidaritet med det iranska folket och mot något som helst utländskt ingripande i Irans interna angelägenheter

De kommunist- och arbetarpartier som skriver på detta uttalande har med oro följt den senaste händelseutvecklingen i Iran där tiotusentals människor i samhällen och städer över hela landet har demonstrerat mot den enväldiga regimens förda politik.

Demonstrationer har hållits mot regimens destruktiva ekonomiska politik, dess brutala brott mot de mänskliga och demokratiska rättigheterna samt dess förbiseende av ILOs konventioner avseende arbetsrätt och mot regimens utbredda korruption. Det är i huvudsak den iranska ungdomen som har fallit offer för regimens förda politik, inklusive mer än fem miljoner arbetslösa utexaminerade. De som gick ut och demonstrerade var i huvudsak unga människor från fattiga arbetarklassdistrikt som krävde grundläggande ekonomisk, social och kulturell förändring, arbeten, levnadsdugliga löner, värdighet, respekt och rättvisa.

Vi har mottagit tillförlitliga rapporter om de brutala metoder som har använts av säkerhetsstyrkorna och regimens paramilitära milis för att våldsamt upplösa dessa i huvudsak fredliga demonstrationer anordnade av vanliga arbetare. Åtminstone tjugo demonstranter har dödats, fler än 3700 människor har arresterats och anhållits. Säkerhetsstyrkorna har gjort tillslag mot och ockuperat universitetsområden i landets olika delar med syftet att stoppa studentrörelsen ifrån att ansluta sig till demonstrationerna. Ett stort antal universitetsstudenter som inte var involverade i någon protestaktion arresterades i sina hem eller på universitetsområdena. Myndigheterna har påstått att denna olagliga åtgärd är ”förebyggande”.

Irans folk och dess progressiva krafter har upprepade gånger resolut påpekat att grundat på deras egna historia och erfarenheterna av de senaste tragedierna i Mellanöstern, avvisar de någon som helst utländsk intervention i Irans interna angelägenheter under vilken förevändning som helst och anser att Irans framtid endast ska bestämmas av folket själva.

Vi anser att infriandet av kraven från demonstranterna för fred, framåtskridande och social rättvisa är den bästa garanten för Irans självständighet och för genuin suveränitet för folket. Detta är det enda säkra sättet att stå emot utländska ingripanden i landets interna angelägenheter och för det iranska folket att stå upp enade mot den US-amerikanska imperialismen och dess allierades komplotter, i synnerhet den israeliska regeringen och Saudiarabiens och gulfstaters reaktionära regimer.

Kommunist- och arbetarpartierna skriver gemensamt på detta stöduttalande för det iranska folkets kamp för fred, framåtskridande och social rättvisa och är eniga om att:

 • Fördöma användandet av repressionsåtgärder mot civila demonstranter vilka har resulterat i åtminstone 22 dödsoffer och arresteringar av tusentals demonstranter och aktivister.
 • Kräva att myndigheterna publicerar en lista över namn på alla de som arresterades under protestaktionerna, var de hålls fångna och att man omedelbart släpper fria alla de som är anhållna av säkerhetsstyrkorna.
 • Begära att alla de som sitter anhållna garanteras åtkomst till rättslig representation av deras egna fria val.
 • Kräva ett slut på alla former av tortyr.
 • Kräva att alla militär- och säkerhetsförband avlägsnar sig från universitetsområdena.
 • Stödja demonstranternas krav för att få ett slut på privatiseringen, arbetslösheten och korruptionen – alla följder av regimens nyliberalt förda åtstramningspolitik.
 • Avvisa vilken som helst utländsk intervention i Irans interna angelägenheter och betona att Irans framtid ska bestämmas enbart av det iranska folket själva.

Partier som hittills har skrivit på det gemensamma uppropet:

 1. ALBANIA Communist Party of Albania 
 2. ALGERIA PADS, Algeria 
 3. AUSTRALIA Communist Party of Australia 
 4. AUSTRIA Party of Labour, Austria 
 5. AUSTRIA Communist Party of Austria
 6. BAHRAIN Progressive Tribune 
 7. BANGLADESH, Communist Party of Bangladesh
 8. BELGIUM Workers Party of Belgium -PTB
 9. BRAZIL Brazilian Communist Party
 10. BRITAIN Communist Party of Britain 
 11. BULGARIA Party of Bulgarian Communists
 12. CANADA Communist Party of Canada
 13. CROATIA Socialist Workers Party
 14. CYPRUS AKEL 
 15. CZECH REPUBLIC Communist Party of Bohemia and Moravia 
 16. DENMARK Communist Party in Denmark
 17. EGYPT Communist Party of Egypt
 18. ESTONIA Communist Party of Estonia 
 19. FRANCE French Communist Party
 20. GERMANY German Communist Party 
 21. GREECE Communist Party of Greece 
 22. HUNGARY Hungarian Workers Party
 23. INDIA Communist Party of India 
 24. INDIA Communist Party of India –Marxist 
 25. IRAN Tudeh Party of Iran 
 26. IRAQ Iraqi Communist Party 
 27. IRELAND Communist Party of Ireland 
 28. IRELAND Workers Party of Ireland
 29. ISRAEL Communist Party of Israel
 30. ITALY Party of Communist Refoundation
 31. ITALY Communist Party (Italy)
 32. JORDAN Jordanian Communist Party
 33. LEBANON Lebanese Communist Party 
 34. MALTA Communist Party of Malta 
 35. MEXICO Communist Party of Mexico
 36. NETHERLANDS New Communist Party of the Netherlands 
 37. PAKISTAN Communist Party of Pakistan 
 38. PALESTINE Palestinian People’s Party 
 39. PARAGUAY Paraguayan Communist Party 
 40. PHILIPPINES, Philippine Communist Party (PKP 1930)
 41. POLAND Communist Party of Poland
 42. RUSSIAN FEDERATION Communist Party of the Russian Federation 
 43. SERBIA New Communist Party of Yugoslavia
 44. SERBIA Party Communists of Serbia
 45. SOUTH AFRICA South African Communist Party 
 46. SPAIN Communist Party of Spain
 47. SPAIN Communist Party of the Peoples of Spain
 48. SUDAN Sudanese Communist Party
 49. SWEDEN Communist Party of Sweden
 50. TURKEY Communist Party of Turkey 
 51. UKRAINE Communist Party of Ukraine 
 52. USA Communist Party USA

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.