Partiet går framåt

LEDARE (3/2019). Det är tydligt att Sveriges Kommunistiska Parti tar nya steg framåt och blir stärkt, inte bara kvantitativt i form av nya medlemmar, men också kvalitativt i form av en förstärkt ideologi och förståelse av omvärlden.

I mitten av mars tillkännagav partiet på en presskonferens ett historiskt beslut. Efter diskussioner i partiet tog partistyrelsen beslutet att ställa upp i valet till Europaparlamentet. Det innebär att det för första gången i svensk historia finns ett kommunistiskt alternativ i det valet. Valrörelsen kommer att vara tydlig: kommunisterna är de mest hängivna motståndarna till EU.

Deltagandet i valet stärker oss också ideologiskt. Det förstärker vår analys av både EU och den svenska kapitalismen och ger oss ytterligare perspektiv på ett utträde. Det drar en tydlig skiljelinje mellan de som flörtar med en nationalistisk och opportunistisk linje och de som är konsekvent revolutionära. Att delta i de nationella kapitalistiska församlingarna men inte i de internationella av politiska skäl ger legitimitet åt de nationella, som om de vore något annat än de internationella; som om de skulle gå att förändra eller förbättra. Ett sådant förhållningssätt skapar illusioner och hänger ihop med tanken på att Sveriges nationella självbestämmande är hotat.

Hela den analysen har vi kastat i sopkorgen, där den hör hemma. Sveriges nationella självbestämmande är inte hotat och varje tendens till nationalism i en imperialistisk nation är reaktionärt och döljer klasskampen, samt utsugningen av andra nationer. Det enda konsekventa kommunister kan göra i val är att delta i både de nationella och internationella valen för att på så sätt avslöja dem för vad de är: verktyg för administrerandet av kapitalismen och imperialismen.

Vår analys visar att vi tagit ledningen i förmåga att analysera på marxistisk och revolutionär grund och att partiet är det mest teoretiskt avancerade i Sverige. Även styrkemässigt visar vårt valdeltagande att vi går framåt: vi kan nu bedriva två valkampanjer inom ett år!

Samtidigt som partiet förbereder sig för valkampanjen organiserar vi också Sveriges första digitala kommunistiska grundkurs som har fått en väldigt stor uppslutning. Tidigare har partiet kunnat hålla grundkurser där vi har medlemmar eller sympatisörer, medan vi nu klarar av att nå varje liten avkrok av det avlånga Sverige. Det breddar vår kontaktyta på ett väldigt påtagligt sätt och gör det möjligt för partiet att växa – både i antal medlemmar och sympatisörer, men även ideologiskt. De som går kursen får en gedigen kunskap om marxistisk ekonomi, om hur kapitalismen fungerar, om imperialismen, fascismen och kvinnans situation, samt en genomgång av realsocialismen.

Partiet går även ut ur vintern med en förstärkt förståelse av sin egen historia. På ett seminarium arrangerat av Turkiets Kommunistiska Parti och det Europeiska Kommunistiska Initiativet, för att dra lärdomar och kritiskt granska den kommunistiska rörelsens historia, presenterade vi en omfattande analys av partiets utveckling mellan åren 1943-48. I den spårades den försonande inställningen till socialdemokratin tillbaka till de beslut om enhets- och folkfront som togs på Kominterns femte världskongress 1935. Analysen visar också att felaktiga beslut togs, som ledde till att partiet senare urartade. Det var inga stora beslut som då togs och som ledde partiet mot avgrunden, utan små, smygande beslut som i stunden ofta framstod som harmlösa. De besluten ledde emellertid till att dörrar för nya beslut öppnades, som ledde ännu längre bort. Det viktiga är att aldrig ta första steget – bort från vår grundläggande ideologi. Den här analysen kommer partiet att diskutera under sommaren och vi drar stor lärdom av den.

Under vintern förde vi också en effektiv kampanj mot inskränkningen av strejkrätten. Som enda parti eller organisation satte vi in angreppen i en kontext. Motsättningarna mellan världens stora, imperialistiska makter hårdnar och manöverutrymmet för respektive nations monopol är allt mindre. För att effektivisera konkurrensen behöver regeringarna angripa sina egna befolkningar och där öka profitmarginalerna. Därför behöver de inskränka strejkrätten – risken är annars att motståndet mot de angrepp på arbetarnas livs- och arbetsvillkor som kommer stöter på motstånd. Som enda parti och organisation har vi också pekat på att samma sak händer i land efter land. Angreppen är en internationell företeelse, vilket också förstärker behovet av att inte se frågan isolerat, i bara en svensk kontext. Kapitalet i varje land står inför en likartad situation och därför möter arbetarklassen i stort sett samma problem. För att effektivt kunna möta det hot som kapitalet nu riktar mot arbetarna över hela världen måste alla påhittade hinder, såsom nationalism, röjas ur vägen.

Kampanjen mot inskränkningarna av strejkrätten, i kombination med riksdagsvalet förra året, gav oss viktiga erfarenheter som vi tar med oss in i valkampanjen inför EU-valet. Vi vet nu ännu bättre hur vi effektiviserar flygbladsutdelning, affischering, torgmöten, öppna möten och internetaktivitet, för att nämna några saker. Varje kampanj som partiet genomför stärker varje enskild medlem i partiet och för på så sätt hela partiet framåt. Nya erfarenheter samlas och det som tidigare framstod som svårt eller jobbigt framstår nu som enkelt och roligt.

Det parti som nu gått in på sitt 102:a år är ett parti med vinden i ryggen. Vi vet att vi klarar av att förhålla oss på ett revolutionärt sätt till kapitalismen och till dess stat. Vi faller inte i fällor som gillras och våra analyser håller måttet. Vår verksamhet utvidgas och vi gör ständigt nya erfarenheter. Vi möter nya människor som intresserar sig för vårt parti och vi är del av ett europeiskt samarbete mellan de revolutionära partierna i Europa. Det är mycket som har hänt i vårt parti och det är mycket som återstår att göra – se till att komma med och gör vad du kan för att stärka den kommunistiska rörelsen i Sverige!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.