Chile 11 september 1973 – historiska lärdomar

Det har gått 46 år sedan den USA-ledda militärkuppen störtade ”Unidad Popular”-regeringen som leddes av Allende i Chile. Vad som hände i september 1973 var betydelsefullt både för Chiles och Latinamerikas politiska historia, och är tämligen välkänt. Vad som är viktigare är emellertid lärdomarna från Chiles exempel – en lektion som bibehåller sin aktualitet idag, men främst för framtiden och för arbetarklassens kamp.

Den chilenska erfarenheten går emot alla dem som stöder den så kallade ”fredliga vägen” till socialismen. Erfarenheten av folkfrontsregeringen, och dess tragiska slut, har visat att varje försök att humanisera och förändra det kapitalistiska systemet till förmån för arbetarklassen och den fattiga befolkningen är en illusion. Det är bedrägligt att tro att progressiva reformer och lagstiftningsförändringar i det rådande borgerliga systemet kan leda till ”humanisering” av kapitalismens barbariska natur.

Det chilenska exemplet gav ett tydligt och entydigt svar på frågan ”reform eller revolution”. Här hittar vi grunden i den lektion som arbetarklassen och arbetarrörelsen måste lära sig. Allendes historiska erfarenhet har helt och hållet bekräftat den marxist-leninistiska ståndpunkten när det gäller staten och dess mekanismer, och när det handlar om behovet av att krossa den borgerliga staten med revolutionen.

Samtidigt har Chile visat att ingen ”antimonopolistisk-antiimperialistisk” regering, oavsett hur välmenande den är, på kapitalismens och den borgerliga demokratins territorium kan vinna i en kollisionskurs mot kapitalet och makten, kan bana väg för att ändra situationen till förmån för arbetarklassen. Förespråkare för ”övergångsprogram”, ”vänster-progressiva regeringar” och ”2100-talets socialism” vägrar envist att lära av den historiska erfarenheten som det chilenska exemplet erbjuder. Men deras opportunistiska synsätt – resultatet av deras djupt rotade småborgerliga uppfattningar – får inte sätta en broms på arbetarklassens kamp för att störta det ruttna exploateringssystemet.

Länge leve till de chilenska kämparna, de som mördades, fängslades och förföljdes av den fascistiska regimen. Historien kan bara fortsätta framåt.

Anton Makarenko

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.