Ta parti!

LEDARE (8/2019) Med tre framgångsrika centrala kampanjer i bagaget på drygt ett år har partiet stärkts. Två valkampanjer har genomförts och en kampanj mot inskränkningarna i strejkrätten. Det är nu dags för partiet att återigen gå ut i en kampanj.

Denna gång riktar vi oss främst till unga arbetare och studenter. Främst – därför att problemen vi identifierar i första hand drabbar de unga. Men inte enbart – även de ungas föräldrar och anhöriga märker av situationen liksom de äldre kollegorna på arbetsplatserna.

Ungdomen befinner sig i en tuff situation. Läget på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och studenternas situation blir hårdare. För att nämna några exempel:

160 000 ungdomar saknar arbete, samtidigt som de som har ett arbete ofta är fast i tidsbegränsade anställningar eller så kallade sms-jobb. Sms-jobben kan närmast liknas vid det tidigare systemet med daglönare. De människor, framförallt ungdomar, som befinner sig i denna situation vet inte alltid om det nästa dag ska finnas ett arbete. Ungdomar går till sängs ovetandes om ifall man dagen efter kommer få en inkomst eller inte. Denna horribla situation är verklighet för många. Lagar och regler kringgås genom att unga med dessa anställningsformer ombeds skriva in sig på någon kurs och på så sätt formellt få en annan huvudsaklig sysselsättning. Att de i verkligheten inte närvarar vid kursen de är inskrivna på är inget som hänsyn tages till.

Andelen unga som tvingas bo hemma ökar för varje år som går – en fjärdel del av alla unga tvingas mot sin vilja bo kvar i föräldrahemmet eller tvingas acceptera otrygga andrahandskontrakt.

CSN-stödet för studenterna ska täcka utgifter som i allt högre grad skenar iväg. Kurslitteratur, högre hyror och livets andra kostnader ska bekostas av en låg summa pengar, samtidigt som man lång tid efter avslutade studier befinner sig i en skuldsituation.

Samtidigt som pressen och stressen ökar, ökar också sjukdomar som ångest och depression lavinartat bland de unga. Ofta till följd av de orealistiska krav och förväntningar som ställs. En fjärdedel av alla unga mår idag psykiskt dåligt.

Situationen är med andra ord alarmerande.

Kommunisterna är de som har det realistiska alternativet till alla de problem som ungdomen idag möter. För att lösa problemen måste banden mellan ungdomen och kommunisterna stärkas. Därför går vi ut i en kampanj, med målgruppen just unga och studenter. De problem ungdomen möter är ett resultat av det system vi lever i. Kapitalismen tjänar på en bostadsbrist därför att hyrorna då kan hållas höga. Kapitalismen tjänar på att en rädsla breder ut sig på arbetsplatserna, därför att tempot då kan piskas upp och vinsterna kan öka. Kapitalismen tjänar på att delar av en generation är skuldsatt, både via CSN-stödet men också genom banklån, som många tvingas ta för att kunna köpa en lägenhet – på så sätt kommer man runt de många gånger årslånga köerna till en hyresrätt. Kapitalismen tjänar på att en reserv av arbetskraft alltid finns tillgänglig i form av en massarbetslöshet, för de arbetare som ställer för höga krav kan enkelt bytas ut mot andra, kanske sådana som befunnit sig en längre tid i arbetslöshet och är beredda att göra nästan vad som helst för att få ett arbete. I detta perspektiv ska också regeringens aviserade försämringar av anställningsskyddet ses.

Lösningen på problemen är ett annat system, där vinsten för den enskilde kapitalisten är ett minne blott, där istället vinsten för samhällets bästa är ledmotivet. Lösningen heter socialism. I ett socialistiskt system byggs bostäder i den mängd som behövs för att alla människor ska kunna få en dräglig bostad. Där har alla människor rätt till ett arbete för sin och sin familjs försörjning. De arbeten som finns, delar vi på genom en sänkt arbetstid. Socialismen är inte en dröm, det är det logiska och realistiska alternativet till kapitalismen.

Det betyder inte att vi sitter med armarna i kors i väntan på socialismen, som en dag kommer oavsett vad våra motståndare säger. Vi kämpar för att påskynda processen dit. Vi avslöjar systemet för vad det är och vi reser de krav som är nödvändiga för att hindra det mest akuta lidandet för de unga. Genom dessa krav hamnar vi per automatik i konflikt med systemet, vilket fungerar som en väckarklocka. Det hindrar oss inte från att resa kraven och kämpa för dem. Återigen några exempel:

Studiestödet, där den största delen består av ett lån, måste med omedelbar verkan omvandlas till en studielön. Studier är en investering för samhället och ska därför jämställas med arbete.

Arbetstiden måste sänkas till 6 timmars arbetsdag, med bibehållen lön. På så sätt delar vi på arbetena som finns. De hundratusentals som befinner sig i arbetslöshet skulle kunna få ett jobb. Meningslösa och förnedrande sysselsättningsåtgärder skulle kunna avskaffas och istället skulle ett värdigt jobb kunna erbjudas, med kollektivavtalsenlig lön.

Bemanningsföretagen måste en gång för alla kastas på historiens skräphög. Alla försämringar av anställningsskyddet måste mötas av ett massivt motstånd från alla arbetande människor, inklusive deras fackliga organisationer.

En omfattande nybyggnation av lägenheter och hus måste genomföras, så att alla de som idag saknar en bostad kan få en. Samtidigt måste alla de som bor trångbott kunna erbjudas ett större alternativ. Trångboddheten som vi hör om allt oftare borde för länge sen vara historia – inte något som återigen blossar upp. Folkets behov och inte marknadskrafternas måste vara vägledande. Samtidigt måste ett omfattande program inrättas för ombyggnad och upprustning av miljonprogrammens slitna lägenheter, utan hyreshöjningar.

Omfattande satsningar på kulturen måste göras. Kulturella mötesplatser, så som ungdomshus, måste skapas i alla bostadsområden. Scenkonsten, idrotten och fritidsgårdar måste ges ökade anslag så att ungdomen kan erbjudas en meningsfull fritid.

All historia visar att kamp lönar sig. Det vi har idag har folket vunnit genom kamp, där socialismen ständigt var närvarande och på dagordningen.

Därför uppmanar vi nu: Ta parti, med Sveriges Kommunistiska Parti! Kämpa för något annat idag, men också en bättre morgondag!

Ta partis kampanjsida »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.