Länge Leve 1:a Maj, Arbetarnas Internationella Solidaritetsdag!

Firandet av första maj idag präglas av utbrottet av coronavirus som har påverkat alla områden i det sociala livet runt om i världen. Innan utbrottet bevittnade arbetarna spridning av fattigdom, ojämlikhet och orättvisa, intensifierad militarism och fortsatta krig och till synes ändlösa militära konflikter i stora delar av världen. Detta är ett resultat av de imperialistiska regeringars politik som tjänar de stora transnationella monopolens intresse.

Corona-epidemin, som har infekterat ca 3 miljoner människor runt om i världen och krävt tiotusentals liv, har återigen visat den omänskliga karaktären hos kapitalistiska regimer, särskilt inom hälso- och sjukvård och social omsorg. I många länder har under årtionden av nyliberal politik genomförts privatiseringar och förvandling av sjukvården till en vinstkälla. Denna politik som inbegriper nedskärningar av vårdpersonal och sjukvårdsresurser har slagit hårt mot hälso- och sjukvårdssystemet. Resultatet av denna politik har idag visat sig i de allvarliga bristerna i sjukvårdsresurser vid bekämpningen av spridningen av coronaviruset.  I Sverige har antalet vårdplatser halverats under en 25-årsperiod. Å andra sidan har vi kunnat bevittna hur vissa andra länder lyckas för sin egen del att kontrollera denna sjukdom snabbt och effektivt genom centraliserad och omfattande mobilisering i samhället. Dessutom har de sedan skyndat sig till andra delar av världen för att hjälpa människorna där i kampen mot coronaviruset. Nu talar vi om länder som Kina och Kuba och vissa andra länder. Länderna inom EU var samtidigt upptagna av att bekämpa Coronaviruset inom sina egna länder.

Den ekonomiska kris som uppkommit efter covid-19 virusets utbrott, har utöver att äventyra arbetstagarnas och särskilt låginkomsttagarnas och pensionärernas liv och hälsa, dessutom ökat vågen av arbetslöshet, fattigdom och sociala oroligheter i många länder runt om i världen. Detta leder i sin tur till ökad fara för spridning av epidemin och högre dödlighet hos dessa människor. I en sådan situation har många regeringar anslagit pengar för ”kompensering för skador” främst till storkapitalister och storföretag och detta under påståendet att upprätthålla sysselsättningen. Många europeiska länder inklusive Sverige har, vid sidan av vissa finansiella åtgärder för att skydda sina medborgare, dessutom generöst donerat miljarder kronor i ekonomiskt stöd och lån till stora företag.

Covid-19-pandemin visar tragiskt nog de djupa bristerna i de hälso- och sjukvårdssystemen i Chile och de flesta länder i Latinamerika.

Den iranska regeringen vägrade tillämpa karantän och andra grundläggande åtgärder, som kunde ha förhindrat den snabba spridningen av viruset. Dessutom upphävs nu de medelmåttiga begränsningarna med motiveringen att ekonomiska verksamheter skall fortsätta. Regimen i Iran är medveten om att spridningen av covid-19 hotar de politiska fångarnas och andra fångars liv. Ändå vägrar regimen att släppa dessa fångar och fortsätter sina förtryckande åtgärder mot dem.

Den nuvarande statistiken över antalet döda på grund av coronaviruset och de drabbade av denna sjukdom visar att de äldre i allmänhet, och arbetande folk i synnerhet, har drabbats mest av virusets spridning.

Arbetare som skickas tillbaka till fabriker av kapitalister och kapitalistiska regeringar för att upprätthålla produktionen kommer att vara utsatta när viruset sprider sig igen. Sjukvårdspersonal som ska bekämpa Coronaviruset och förhindra dess spridning utan att ha tillräcklig skyddsutrustning, är tydliga exempel på kapitalismens likgiltighet inför arbetande människor på sina arbetsplatser.

Säkerhet och tillgång till nödvändig utrustning för att upprätthålla arbetarnas säkerhet, hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen har alltid varit viktiga arbetarkrav. Dessa krav har kunnat ses i Första Majtågen under gångna år.

Under dessa svåra dagar, med hopp och tro på mänsklighetens förmåga att övervinna denna sjukdom, berömmer vi och stödjer vi de hårt arbetande hjältarna inom vårdsektorn. Vi uttrycker våra kondoleanser till familjer och släktingar till offren för denna sjukdom och önskar de Covid 19-sjuka en snabb återhämtning. Vi uttrycker vår solidaritet med arbetarklassen världen över i sin kamp för att uppnå sina rättigheter och krav under dessa svåra omständigheter, och vi ställer följande krav:

– Alla arbetande måste garanteras nödvändig skyddsutrustning och en säker arbetsmiljö;

– Privatisering av vården måste stoppas;

– Gratis hälsovård för alla;

– Acceptera inte varsel om uppsägningar från storföretagen. De har råd att betala;

– Stoppa alla ekonomiska sanktioner mot de länder som är utsatta;

– Nej till krig och militära konflikter, Nej till Nato.

 

Länge leve kampen för fred, demokrati och socialism!

Nätverket för fred och social rättvisa

Chiles Kommunistiska Parti-Göteborg

Iraks Kommunistiska Parti-Göteborg

Irans Tudeh Parti-Göteborg

Iranska Vänsterpartiet (Folkets Fedaian)-Göteborg

Sveriges Kommunistiska Parti-Göteborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.