Höjda löner och fast anställning – så bekämpas det höga bensinpriset!

DEBATT Priserna på bensin och diesel har höjts enormt de senaste månaderna. De som blir drabbade är arbetarklassen och de fattiga. Det är åtskilliga arbetare som inte har ett fast arbete, utan måste pendla från den ena orten till den andra på olika vikariat och visstidsanställningar, och som ser sin redan ansträngda ekonomi minskas på grund av de ökade bensinpriserna.

Dessa arbetare har inte heller någon möjlighet att flytta, eftersom arbetet en vecka kan finnas på en ort och nästa vecka på en annan ort. Det kan skilja på åtskilliga mil varje månad. Att skaffa sig en elbil är inte heller någon lösning för fattiga arbetare som inte har en fast anställning. Ekonomin är redan ansträngd som den är med höjda hyror, ökade matpriser och höjda elpriser.

De flesta arbetare har inget emot el- och andra miljöbilar. De hade sannolikt skaffat sig en miljöbil om det hade varit möjligt.

Men idag är det inte miljön som står i fokus, utan det är kapitalet som vill att människor ska skaffa sig en miljöbil. Den gröna kapitalismen är inte så grön som kapitalet försöker övertyga människor om. Istället handlar det om ren och skär populism för att få människor att handla och köpa mer, och därmed blir kapitalet ännu förmögnare. Elbilar (men även annan teknisk utrustning såsom datorer, mobiler, tvättmaskiner, etc.) drivs av litiumbatterier. Litium och kobolt utvinns oftast i Afrika, Bolivia, Kina, Australien och på andra ställen, och oftast av barn- och slavarbetare. För närvarande kan dessa råvaror inte brytas på ett miljövänligt sätt. De som hindrar utvecklingen av en miljövänlig utvinning är kapitalet, med sin profitdrivna ekonomi. Därför sker tillverkningen av dessa bilar (och annan teknisk utrustning) på bekostnad av naturen och arbetarna. Kapitalet vill få fram fler elbilar som människor ska kunna köpa. De vill inte att människor ska behålla sin bil utan byta upp sig ofta. Så hur miljövänligt är detta?

Tillverkningen av el-bilar är inte miljövänligare än vad tillverkningen av bensin- och dieselbilar. Generalsekreteraren för Gröna Bilister, Martin Prieto Beulieu, säger så här:

– Det är allmänt känt att en elbil påverkar klimatet mer vid tillverkningen än en bil med förbränningsmotor. Det beror främst på att det krävs mycket energi för att tillverka elbilens stora batteri. Men potentialen till förbättringar är stora, och flera tillverkare satsar nu på ”klimatneutrala” elbilsfabriker. 

En elbil kan vara klimatsmart – om den drivs av förnybar energi. En elbil är inte klimatsmart om den drivs av fossil energi. I Sverige är elen till 98 procent förnybar energi. Men utomlands, exempelvis i Danmark, Tyskland och Polen, kommer stora delar av elen fortfarande från fossil energi. 

Att byta upp sig till elbil kan (än så länge, i alla fall) vara ett sämre miljöval än att fortsätta att köra sin gamla bensin- och dieseldrivna bil. 

Men det finns förstås en motsättning här: olje- och bensinföretagen vill ju att vi ska fortsätta köpa bensin- och dieselbilar, eftersom de blir förmögna på att människor och företag köper fossil energi.

Vad vi måste kräva idag är att tillverkningen av bilar – oavsett typ – sker med rättvisa löner och drägliga arbetsförhållanden. Hyrpersonal och visstidsanställningar ska inte få förekomma, vi måste kräva fast anställning och att människor har möjlighet att bo på ett rimligt avstånd från fabriken. Och naturligtvis ett prisstopp. Det bästa vore ju om den kapitalistiska ekonomin kunde förändras till en socialistisk så att arbetaren kan påverka saker och ting, och så att forskningen får möjlighet att ta fram bättre och mer klimatsmarta, men framförallt hållbarare, tekniska prylar. Som man gjorde i Sovjetunionen gjorde när de på 70- och 80-talet tillverkade elbilar.

Arbetaren i dagens Sverige kläms åt på alla sätt. Emellertid står kampen för arbetarklassen och kampen mot klimatförändringar inte i konflikt med varandra. Det är oftast så att arbetarklassen och de fattiga drabbas hårdare av klimatförändringarna, exempelvis med försämrad hälsa, än kapitalist- och överklassklassen. Och det är kapitalistklassen som släpper ut mer koldioxid än vad hela arbetarklassen gör.

Trots det höga bensin- och dieselpriset fortsätter emellertid kapitalist- och överklassen att köra på som förut. Och då inte bara när det gäller att köra bil. De tvingar arbetarna att ta visstidsarbeten som ligger flera mil från deras hem, de är bekämpar fast anställning och så vidare. En enorm löneökning för arbetarklassen och de fattiga, och lika stora pensioner, fast anställning, ett slut på visstidsanställningar och ett prisstopp vore bättre krav för att bekämpa det höga bensinpriset än att bara kräva sänkt bensinpris!

Även elpriset och priser på dagligvaror kommer sannolikt öka och skapar därför en extra hård börda för arbetarklassen och de fattiga.

Så jag uppmanar därför till kamp för att arbetarna ska få fasta jobb så att de inte behöver pendla flera mil i månaden beroende på var jobben finns! Ett fast jobb nära hemmet är mer miljövänligt än alla elbilar som finns. Men det vill inte kapitalet höra talas om. De vill kunna exploatera arbetarklassen till den sista droppen – vilket knappast är klimatsmart alls!

Kerstin Stigsson

 

En tanke på “Höjda löner och fast anställning – så bekämpas det höga bensinpriset!

  1. Ja det är ett sätt att minska problemen med höga bensin- och dieselkostnader. Skulle kunna kombineras med inkomstrelaterade miljöbilspremier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.