Nu får det vara nog!

DEBATT Från och med den 1 maj 2022 höjer E-on kraftigt sina elnätsavgifter , och sannolikt kommer även andra bolag att göra samma sak.

Som en förklaring till de höjda priserna skriver de så här i sitt brev: ”Omvärlden och dess påverkan på energipriserna har inneburit utmaningar för oss alla. Den senaste tidens dramatiska ökning på elpriset har medfört att den prisprognos som nuvarande elnätsavgift är baserad på är kraftigt underskattad.”

Omvärlden, kriget och priserna

Dessa kraftiga prisökningar har inte med vår omvärld att göra. Människorna som har drabbats av kriget i Ukraina får det inte bättre av att konsumenterna i väst blir drabbade av höjda elnätsavgifter eller för den delen höjda bensin- och dieselpriser. Jag kan inte tänka mig att de här höjda priserna går till de ukrainska flyktingarna eller till en återuppbyggnad av Ukraina.

De lägger skulden på den oroliga omvärlden och inte på sig själva när höjer priserna på el, och vill peka ut en syndabock. Nu när konkurrenten Ryssland är borta så kan de själva bestämma priset. Men de vill inte att vi ska förstå att el- och bränslebolagen själva beslutar om detta. Istället vill de att vi ska få den uppfattningen att vi gemensamt ska bekämpa den oroliga värld som nu finns, med hjälp av höjda priser. Och det ska givetvis inte drabba el- och bränslebolagen.

Och vad menar de med ’för oss alla’? Vi sitter inte i samma båt. Det är vi, arbetarklassen och folket, som får betala för att el- och bränslebolagen ska bli ännu rikare. Det är inte arbetarklassen eller folket som har beslutat om sanktioner mot Ryssland. Och som sagt var – folket i Ukraina lider inte mindre för att vi fryser.

Ägare och stora aktieägare i el- och bränslebolag kan fortsätta vältra sig lyx, och till och med höja sina egna löner, bonusar eller fallskärmar. Klassklyftorna blir bara större och större.

Vad gör regeringen?

Regeringen lovade för några år sedan att folket i Sverige skulle kompenseras för det höga elpriset. Men jag har inte sett röken av någon kompensation ännu, även om regeringen strax efter Rysslands invasion skrev att kompensationer skulle genomföras.

Varför sätter regeringen inte ner foten och förbjuder el- och bränslebolagen att höja priserna på el och bränsle? Det innebär en stor fara när människor inte har råd att värma upp sina hus. Att sitta och frysa kan innebära sjukdomar och för tidig död, särskilt för de äldre. Och dessa höjda elpriser drabbar inte bara husägare utan även indirekt även hyresgäster. Fastighetsbolag anser sig tvingade att höja hyrorna och ger ungefär samma förklaring som el- och bränslebolagen gör. De kan även sko sig på den aktuella situationen och höja hyran mer än vad höjningen av elpriserna motiverar.

Kriget i Ukraina kommer att sannolikt vara över om några år. Men kommer el- och bränslebolagen att sänka sina priser då? Jag tvivlar på att det kommer att ske.

Priset på mat stiger drastiskt

Prisökningarna, inklusive vad gäller mat, är idag ungefär lika stora som under finanskrisen i början av 90-talet.  Matpriserna har stigit från 10 till 30 procent, beroende på vilken vara man undersöker. Enligt Ulf Matzur, grundare av matpriskollen, så är det bara början av prisuppgången, och till SVT säger han:

”Den allt dyrare maten kommer att urholka svenskens köpkraft rejält, och varje procent som maten blir dyrare ger stora effekter. Nu går allt också väldigt snabbt.”

Vad gör regeringen åt dessa ständiga matprishöjningar som drabbar konsumenterna? Jag har inte sett att man tar upp den här frågan seriöst. Istället koncentrerar man sig på att få med Sverige i NATO och stoppar huvudet i sanden när det gäller arbetarklassens och folkets allt större bekymmer över prisökningarna.

Så nu får det vara nog med alla dessa prishöjningar! Sänk priserna och höj lönerna och pensionerna!

Kerstin Stigsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.