Kinas ”kommunistiska” partis 20:e kongress

UTRIKES Nikos Mottas, utgivaren av webbplatsen ”In Defense of Communism”, har i webbtidningen Atechnos skrivit om det kinesiska kommunistpartiets 20:e kongress. Riktpunkt publicerar här hans artikel i översättning:

Mot bakgrund av den ständigt eskalerande konkurrensen med USA om att komma högst upp i den internationella imperialistiska pyramiden började Kinas ”kommunistiska” parti (KKP) sitt 20: e kongress den 16 oktober. För dem som kanske undrar varför vi sätter termen ”kommunistisk” inom citattecken är svaret tydligt: För att det styrande partiet i det stora asiatiska landet, som vi alla vet, i många årtionden har tagit ett definitivt och oåterkalleligt steg bort från marxismen-leninismen.

I sitt öppningstal på kongressen försökte Kinas president och partiets generalsekreterare Xi Jinping presentera en annan bild. ”Under det senaste decenniet har vi varit trogna marxismen-leninismen, Mao Zedongs tänkande, Deng Xiaopings teori, Chiang Chemins teori, den vetenskapliga synen på utvecklingen och vi har fullt ut realiserat teorin om en socialism med kinesiska egenskaper för en ny tidsålder, liksom partiets huvudlinje och politik.”

Förutom den välkända retoriken om ”socialism med kinesiska egenskaper” och försöket att klä de kinesiska monopolens intressen i ett lämpligt ideologiskt skal, ger KKP: s ledare uttryck för en uppenbar motsägelse. Samtidigt som han hävdar att KKP förblev ”troget marxismen-leninismen”, åberopar Xi Jinping den trogna tillämpningen av Xiaopings och Chemins antimarxistiska och anti-leninistiska teorier!

Underförstått är, att i samband med ”marknadssocialism” och förstärkning av kapitalistiska produktionsförhållanden kan allt läggas med i blandaren, så länge skyltfönstret med hammaren och skäran förblir orört.

I ett 104 minuter långt tal på 25 000 ord hänvisade den kinesiske ledaren 29 gånger till begreppet ”marxism/marxistiskt” och endast 1 gång till leninismen. I stället bjöd han på nationalistisk retorik om ”den kinesiska nationens storhet”, det ”ljusa” förflutna och en ännu ”ljusare” framtid för landets ekonomi.

En kinesisk perestrojka

Om man gör en historisk analogi, så sa Gorbatjov något liknande pompöst och vagt för 35 år sedan för att stödja berättelsen om perestrojka och den för folket destruktiva liberaliseringen av den sovjetiska modellen. KKP: s ledning visade sig naturligtvis vara mycket smartare än klicken av bedrövliga kontrarevolutionärer som förstörde Sovjetunionens KP (Gorbatjov, Sjevardnadze, Jakovlev m.fl.).

Från Deng Xiaoping till idag har den kinesiska ledningen implementerat sin egen kinesiska perestrojka, och bevarat ett kommunistiskt partis namn, symboler och inrättningar. Under årens lopp har allt tal om klasskamp, kommunism och revolution gradvis eliminerats, medan en relativism om det socialistiska perspektivet har etablerats som ett politiskt verktyg. På grundval av detta och styrt av ”kinesiska särdrag”, byggdes ”socialism med kinesiska egenskaper”, som i sitt väsen inte är något annat än en slags kapitalism med ett socialistiskt omslag.

Ingen kan förneka att Kina under de senaste åren, samtidigt med sin ekonomiska tillväxt, har gjort anmärkningsvärda framsteg på ett antal områden, däribland i kampen mot extrem fattigdom. Liknande prestationer har dock demonstrerats av ”renodlade” kapitalistiska länder. När den kinesiska imperialismen expanderar och utmanar USA: s företräde i den imperialistiska pyramiden, så gör ackumuleringen av vinster att en betydande del av dessa kan användas för att tillgodose interna politiska behov.

Xi Jinping och KKP:s ledning har all rätt att skryta med alla landvinningar i sin politik. Det är dock bedrägligt och hycklande att presentera den nuvarande kapitalistiska verkligheten i Kina som att bygga socialism och deras hårda konkurrens med andra imperialistiska makter (USA, EU) i den internationell kapitalistisk uppdelningen av världen som ”antiimperialistisk kamp”.

Nikos Mottas

Översättning Panos Alepliotis

En tanke på “Kinas ”kommunistiska” partis 20:e kongress

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.