Italiens regering avskaffar medborgarlönen

UTRIKES Den nya italienska regeringen under Giorgia Melonis ledning har beslutat att avskaffa medborgarlönen från och med 2024. Väsentliga förändringar i medborgarlönesystemet kommer dock att införas redan i januari 2023.

Om man anses som ”arbetsför” kommer man till exempel att ha rätt att få arbetslöshetsbidrag i bara åtta månader under 2023. Människor i denna kategori är dessutom skyldiga att gå sex månaders yrkesträning eller omskolning. I motsatta fall kan de förlora rätten att få bidrag. Dessa människor kan också förlora stödet om de tackar nej till ett anställningserbjudande som regeringen anser som passande.

Till skillnad från arbetslöshetsförmåner kommer invalidpension att betalas ut under 2023, men även den kommer att tas bort med årsskiftet 2024. Då planerar den italienska regeringen att ersätta invalidpension med ett annat bidragssystem. Det nya systemet kommer att minska antalet bidragsberättigade personer betydligt – enligt den nya lagen kommer bara ”mindre bemedlade” invalider att kunna få bidrag. Samtidigt är det ändå inte klart  exakt hur man kommer att avgöra vem som hör till denna kategori.  

I nuläget är det ungefär 2,5 miljoner italienska medborgare och permanenta invånare som får arbetslöshetsbidrag varje månad. Bara under nästa år räknar den italienska regeringen med att spara 734 miljoner euro på inskränkningarna i medborgarlönen. Besparingarna kommer att vara ännu högre 2024 när arbetslöshets- och invalidbidrag försvinner helt.

Avskaffandet av medborgarlönen i Italien demonstrerar entydigt att borgerliga regeringar inte handlar i det vanliga folkets intressen. Inte bara den nya högerextrema regeringen i Italien, utan i alla kapitalistiska länder, söker den härskande eliten ständigt nya sätt att ”spara” på medborgarnas behov och utöka sin egen vinst. Av denna anledning kan arbetarklassen inte räkna med dessa regeringars medlidande och barmhärtighet – istället måste de kämpa för sina egna intressen och för kommunismens seger. Bara under kommunismen kan var och en arbeta efter förmåga och var och en få stöd efter behov.

Perry Young

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.