Kommunisterna i Nederländerna: valet i november speglar kapitalets intressen

UTRIKES Det nederländska kommunistpartiet NCPN har analyserat den nederländska regeringens kollaps och det omval som har utlysts till november. Deras slutsatser är relevanta och ger en större förståelse för nederländsk politik i synnerhet, men för kapitalistisk politik i allmänhet. Därför har Riktpunkt sammanfattat partiets uttalande nedan.

Den nederländska regeringen avgick den sjunde juli på grund av oenighet om framför allt asylpolitiken. Bakom detta döljer sig dock kapitalets behov av att omskapa det politiska systemet för sina egna intressen. Den senaste tidens ekonomiska politik, som bland annat inneburit att stora mängder offentliga medel skjutits in i ekonomin, kostar mycket och kan inte upprätthållas i längden. Därför söker kapitalet nu en mer restriktiv finanspolitik för att kunna hantera de ekonomiska utmaningarna och en eventuell ekonomisk kris.

Nederländskt kapital siktar nu in sig på att skära ner på den sociala välfärden och offentliga tjänster för att upprätthålla sin profit. Arbetarklassen kommer att möta ökade kostnader, försämrade arbetsvillkor och en försämring i sin levnadsstandard. De kapitalistiska partierna försöker nu presentera nya ansikten och illusioner för att upprätthålla sin kontroll över folket.

De kommande valen kännetecknas därför av falska motsättningar och försök att avleda folket till att stödja olika partier som i slutändan tjänar kapitalet. Progressiva vänsterpartiet, som Grön vänster och Arbetarpartiet, förespråkar en grön politik som tjänar monopolen istället för arbetarklassen. Parallellt med detta försöker högerpartier använda radikala paroller men underblåser samtidigt rasism, vilket också ligger i linje med kapitalets intressen.

Agendan för nästa regering, oavsett vilket parti som vinner valet, kommer att vara att säkra kapitalets profiter, erodera arbetsrätt och sociala rättigheter, begränsa politiska och fackliga rättigheter och stärka det nederländska kapitalets internationella position inom de imperialistiska allianser som man är medlem i.

Kommunisterna uppmanar istället arbetarna till kamp mot denna politik och till stöd för det egna partiet, som är det enda som förespråkar arbetarklassens intressen. Hoppet för en bättre framtid ligger i att stärka arbetarrörelsen och att bygga ett starkt kommunistiskt parti som kan representera arbetarklassen och agera motvikt mot borgerlighetens politik.

NCPN ställer dock inte själva upp i valet, vilket inte beror på något principiellt eller politiskt ställningstagande. Att ställa upp är istället förknippat med alltför stora ekonomiska och organisatoriska bördor just nu. Därför uppmanar partiet inte heller till stöd för någon sida, utan för stärkt kamp.

En tanke på “Kommunisterna i Nederländerna: valet i november speglar kapitalets intressen

  1. VARFÖR ANTI-FASCISM: ”En mycket farlig trend är spridningen av reaktionära, fascistiska partier som… PVV och FvD men även Ja21 och BVNL. Dessa partier presenterar sig oftast som anti-etablissemang, ’anti-system’ eller till och med ’anti-elit’… Dessa högerextrema partier främjar rasism, islamofobi och konspirationsteorier, i syfte att desorientera arbetarklassen och så split, till förmån för kapitalistklassen.”

    VARFÖR EMOT SOCIALDEMOKRATER: ”[De] främjar illusioner om att den borgerliga staten kan fungera i folkets tjänst. De skapar illusioner om möjligheten för arbetarklassen att förändra samhället utan att ägandet av produktionsmedlen och makten övergår från kapitalistklassen till arbetarklassen.”

    från: NCPN / Nederländernas kommunister.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.