Europeisk Kommunistisk Aktion grundat i Aten

PARTIET Lördagen den 18 november 2023 hölls på inbjudan av det grekiska kommunistpartiet KKE det instiftande mötet för en ny form av samarbete mellan kommunist- och arbetarpartierna i Europa,med namnet ”Europeisk Kommunistisk Aktion” (EKA).  

Israel och Ukraina

KKE:s centralkommittés ordförande Dimitris Koutsoumbas höll inledningsanförandet och talade bland annat om Israels krig i Gaza. Han betonade betydelsen av att de kommunistiska partierna i hela världen stödjer det palestinska folket och kämpar mot Israels barbariska och långvariga ockupation, mot den israeliska statens militära attack och massakern av palestinierna i Gazaremsan, som utförs med stöd av USA, NATO och EU.  

När det gäller kriget i Ukraina upprepade Koutsoumbas att kriget mellan USA, NATO, EU å ena sidan och det kapitalistiska Ryssland å den andra är ett imperialistiskt krig som har krävt tusentals döda från båda folken. Orsaken till detta krig är skärpningen av imperialistiska motsättningar för kontroll av marknader och råvaror, samt energi och handelsvägar. Ett annat ämne i talet var partiernas gemensamma aktion mot antikommunism och historieförfalskning och försvaret av den socialism som en gång fanns i Sovjetunionen och andra socialistiska stater.

”Vi bekräftar nödvändigheten av att gå vidare på den väg som öppnades av den stora socialistiska oktoberrevolutionen, vägen till kapitalismens slutliga störtande, arbetarmakten, socialiseringen av produktionsmedlen och central vetenskaplig planering”, sade KKE:s centralkommittés ordförande och förkastade den så kallade ”marknadssocialismen” som odlar illusioner om att det nya samhället kan byggas med monopolen, de borgerliga klasserna och den borgerliga staten intakta.

Europeiska Kommunistiska Initiativets upplösning

Ett annat givet tema i talet var upplösningen av det Europeiska Kommunistiska Initiativet i september i år. Initiativet som organisation var aktivt under tio år och fungerade som en front mot det imperialistiska EU. Genom den fronten genomfördes aktioner för de intressen och rättigheter som arbetarklassen, folken och ungdomarna i Europa har, menade Koutsoumbas.  Men trots att arbetet på många sätt varit positivt, kom det till en punkt där vissa partier samarbetade med den ryska bourgeoisin och den ryska staten i det imperialistiska kriget i Ukraina, och andra stödde kapitalismen i Kina och utbyggnaden av kinesiska monopol runt om i världen. Orsakerna till upplösningen innefattade också att några av partierna kom att bli bärare av nationalistiska och främlingsfientliga åsikter och lade hinder i vägen för solidariteten med flyktingar och invandrare.

En viktig punkt är följaktligen förståelsen av hur världen ser ut idag. Den måste grunda sig på att kommunistpartierna ser att imperialismen inte bara är en aggressiv politik, vilken som helst, utan att den är monopolkapitalism, kapitalismen i sig i sin mest reaktionära era, d.v.s. på sitt högsta stadium. Det är motsättningarna mellan monopolen och de borgerliga staterna som leder till de imperialistiska krigen.

Ingen borgerlig förvaltning av det exploaterande systemet

Dimitris Koutsoumbas avslutade med att uttrycka bedömningen att den ideologiska, politiska och organisatoriska omorganisationen av den internationella kommunistiska rörelsen inte kan genomföras utan en orubblig kamp mot alla sorters former av borgerlig förvaltning av det exploaterande systemet, både liberal och socialdemokratisk. ”Vi har en front mot kapitalets nationalism och kosmopolitism, rasism och fascism, vi avvisar ”antifascism” och de olika ”antifascistiska fronterna”, som borgerliga och opportunistiska politiska krafter använder för att fånga arbetare och folkliga krafter i den borgerliga ledningen, som avskiljer fascismen från det kapitalistiska systemet, vilket föder och fostrar fascismen för att kunna använda den när den behövs”, sade han och fortsatte: ”Vi kommer att ge all vår kraft för att tillgodose arbetarnas och folkens moderna behov genom återuppbygga och förstärka fackföreningsrörelsen och andra folkliga rörelser, samt i kampen mot monopol och kapitalism, mot EU och Nato.”

En tanke på “Europeisk Kommunistisk Aktion grundat i Aten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.